Nu ştim (Exod 10.26, 2 Cronici 20.12, Iov 8.9, Marcu 11.33, Ioan 9.21, 14.5, 16.18)

În viaţă există multe date necunoscute, iar un credincios trebuie să fie realist şi să înţeleagă un mare adevăr :

Dacă Dumnezeu nu-mi vorbeşte, nu pot şti ce va fi astăzi, mâine … cum se va rezolva o anumită problemă etc. !

Ca să înţeleg exact sensul cuvintelor auzite, trebuie să caut apropierea de Dumnezeu şi să-L întreb smerit !


Vom privi în Biblie pentru a a observa şapte situaţii / domenii în care cuvântul de ordine este nu ştim.

I. Ce nu ştim ?

  1. ce alegeri vom face atunci când ne aflăm (ne vom afla) într-o anumită situaţie : „ … şi turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din ele ; căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru ; iar până vom ajunge acolo, nu ştim ce vom alege ca să aducem Domnului.” (Exod 10 : 26)
  2. ce va ieşi (cum vom ieşi) dintr-o situaţie încurcată în care ne aflăm : „O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei ? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine !” (II Cronici 20 : 12)
  3. de ce trebuie să trecem printr-o anumită împrejurare : „Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră”. (Iov 8 : 9)
  4. motivaţia omului care face un anumit lucru : „Atunci au răspuns lui Isus : „Nu ştim.” Şi Isus le-a zis : „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.” (Marcu 11 : 33)
  5. să explicăm … o minune : „Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el ; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.” (Ioan 9 : 21)
  6. ce va face Isus la un moment dat (cum se poate ajunge în Cer) : „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” (Ioan 14 : 5)
  7. ce vrea să ne transmită Domnul Isus, atunci când ne spune unele lucruri : „Ei ziceau deci : „Ce înseamnă aceasta: „Peste puţină vreme”? Nu ştim ce vrea să spună.” (Ioan 16 : 18)

II. Putem înţelege greşit Cuvântul Lui Dumnezeu (pe care îl auzim) ? Da.

Uneori noi înţelegem foarte greşit, ceea ce ne spune Dumnezeu şi din cauza faptului că credem că ştim exact cum stau lucrurile (bazându-ne pe cunoştinţele şi pe experienţa noastră).

Dar cel mai bun lucru, atunci când Domnul îmi vorbeşte este să caut apropierea de El şi să-L întreb :

Doamne ce ai vrut să spui ? Îmi explici te rog şi mie ?

Un exemplu de înţelegere greşită a Cuvântului Lui Dumnezeu este descris în Ieremia 13 : 12 – 15 :

„ … spune-le cuvintele acestea : Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel : „Toate vasele se vor umple cu vin !” Şi ei îţi vor zice : „Crezi că noi nu ştim că toate vasele se vor umple cu vin ?”

Atunci spune-le : Aşa vorbeşte Domnul : „Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de beţie.

Îi voi sfărâma pe unii de alţii, pe părinţi şi pe fii laolaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.” Ascultaţi şi luaţi aminte ! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbeşte !


III. Cum au procedat ucenicii Domnului Isus aflaţi într-o astfel de situaţie ?

Atunci când nu au înţeles ceva (sau au crezut că Domnul le transmite altceva decât pare la prima vedere), ucenicii :

  • „ … s-au apropiat de El şi I-au zis : „De ce le vorbeşti în pilde ?” Isus le-a răspuns … ”. (Matei 13 : 10 – 11)
  • „ … Lui s-au apropiat de El şi I-au zis : „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.” El le-a răspuns … ”. (Matei 13 : 36 – 37)

Domnul Isus s-a asigurat că ucenicii Lui au înţeles corect informaţia pe care le-a transmis-o :

Aţi înţeles voi toate aceste lucruri ?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei”. (Matei 13 : 51)