Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu: Isus ! (1 Ioan 2.1, 1 Timotei 2.5-6)

Introducere

Mijlocitor este numit cel ce mijloceşte. A mijloci înseamnă :

A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva ; a interveni, a intermedia. ♦ A pune la cale, a înlesni”. (Dex)


I. Revelaţia treptată despre mijlocitor 

1. Părerea :

Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi”. (Iov 9 : 33)

2. Dorinţa :

Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze, Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului :„Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă ; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el !” (Iov 33 : 23 – 24)

3. Realitatea :

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită”. (I Timotei 2 : 5 – 6)

În concluzie : Care este certitudinea noastră ?

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit”. (I Ioan 2 : 1)


II. Exemple (din Biblie) de mijlociri, (interpuneri) pentru :

  • un om care era pus (pe nedrept) în situaţia de-a fi închis : „Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif şi a zis : „Te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu şi să nu te mânii pe robul tău ! Căci tu eşti ca faraon”. (Geneza 44 : 18)
  • o cetate care era în pericol de-a fi distrusă : „El s-a apropiat de ea, şi femeia a zis : „Tu eşti Ioab ?” El a răspuns : „Eu sunt.” Şi ea i-a zis : „Ascultă vorbele roabei tale.” El a răspuns : „Ascult.” … Şi femeia s-a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea ei … Ioab a sunat din trâmbiţă ; s-au împrăştiat de lângă cetate şi fiecare s-a dus în cortul lui. Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat”. (II Samuel 20 : 17, 22)
  • un om bolnav : „Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea : „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.” Isus i-a zis : „Am să vin şi să-l tămăduiesc”. (Evanghelia după Matei 8 : 5 – 7)

III. Efectul benefic al mijlocirii

Datorită unui mijlocitor eficient :

  • Beniamin şi-a recapătat libertatea,
  • cetatea Abel-Bet-Maaca a fost salvată de la distrugere,
  • robul bolnav a fost vindecat …

Poate cel mai cunoscut exemplu este cel scris de către evanghelistul Luca, care a notat că la un moment dat :

Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta ; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi”. (Evanghelia după Luca 22 : 31 – 32)

Era un test prin care Petru trebuia să treacă, dar revenirea la viaţa de credinţă a fost posibilă numai datorită rugăciunii pe care Domnul Isus a înălţat-o către Dumnezeu, pentru el.


Concluzii :

1. Ce este în esenţă mijlocirea ?

Vorba bună pe care cineva (cu autoritate) o pune pentru cel care are o nevoie, (intervenţie de care cel care beneficiază, nici măcar nu află), dar care aduce rezolvarea problemei prin care cineva trece la un moment dat !

Numai Dumnezeu ştie de câte ori (şi din câte situaţii complicate) am scăpat, numai datorită mijlocirii Domnului Isus, iar noi nici măcar nu am realizat cât de gravă era situaţia în care ne aflam şi nici nu am aflat de vorba bună spusă Tatălui, cu multă dragoste de către Stăpânul nostru iubitor !


2. Ce putem face noi azi, aici şi acum?

  • Să-I mulţumim Domnului Isus chiar acum ! Slăvit să fie Numele Lui !
  • Să fim aproapele celor care sunt în nevoie acum … niciodată nu se ştie cine vine la rând !

Apostolul Pavel scria :

Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi”. (II Corinteni 1 : 11)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :