Maturizarea, 1 Corinteni 13:11 (gândirea, motivarea şi înlăturarea)

1cor13Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil ; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc”. (I Corinteni 13 : 11)

Acest verset într-o altă traducere este astfel :

Când am fost un copil, am vorbit ca un copil, am înțeles ca un copil, m-am gândit ca un copil, dar când am devenit un om, am pus deoparte lucrurile copilărești”.

 • Aramaic Bible in Plain English : „Când eram copil, eram vorbind ca un copil, am fost condus ca un copil, mă gândeam ca un copil, dar când am devenit un om, am încetat aceste lucruri copilărești”.
 • King James Bible : „Când eram copil, vorbeam ca un copil, am înțeles ca un copil, m-am gândit ca un copil, dar când am devenit un om, am pus deoparte lucrurile copilărești”.
 • American King James Version : „Când eram copil, am vorbit ca un copil, am înțeles ca un copil, m-am gândit ca un copil, dar când am devenit un om, am pus deoparte lucrurile copilărești”.

Traduceri în limba română :

 • G.G. : „Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, judecam ca un copil ; când m-am făcut bărbat, am lepădat chipul copilăresc”.
 • Emil Pascal : „Pe când eram copil, ca un copil vorbeam, ca un copil cugetam, ca un copil judecam. Când am devenit om, m-am lăsat de cele copilăreşti”.
 • Fidela : „Când eram copil, vorbeam ca un copil, înţelegeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar după ce am devenit bărbat, am înlăturat cele copilăreşti”.

Literal se poate traduce astfel : „Când am fost un copil, am vorbit cum ar fi un copil, m-am gândit [gr. ephronoun] cum ar fi un copil, am motivat [gr. elogizomēn] cum ar fi un copil, atunci când am devenit un om [gr. anēr], am pus deoparte [gr. katērgēka] lucrurile copilului”.


Să observăm cele trei aspecte în care adultul diferă de copil.

I. Gândirea

Când am fost un copil, am vorbit cum ar fi un copil, m-am gândit [gr. ephronoun] cum ar fi un copil …”. (I Corinteni 13 : 11)

 • Gr. ephronoun vine din phroneó care înseamnă : a avea înţelegere. Se referă la opinia personală, care se concretizează în acţiune.
 • Phroneó provine din phrén : „stomac, inimă, minte, gând”.
 • Phrḗn este rădăcina termenului englezesc, „diafragmă” (diaphragm), care reglează respiraţia. Cuvântul are două sensuri :
  1. stomac sau diafragma, părțile dinspre inimă.
  2. mintea ; facultatea de a percepe și de a judeca. Ex. I Corinteni 14 : 20.
  Conform Dex, diafragma este un : „Organ muscular-tendinos care separă toracele de abdomen și care participă la respirație”.

II. Motivarea

„ … am motivat [gr. elogizomēn] cum ar fi un copil …”. (I Corinteni 13 : 11)

Gr. elogizomēn, din logizomai care înseamnă : „a socoti, a număra, a calcula”. Este folosit de 41 de ori. Exemple :

 • Astfel s-a împlinit Scriptura care zice : „A fost pus în numărul [„a fost numărat, socotit”] celor fărădelege”. (Evanghelia după Marcu 15 : 28) La fel în Evanghelia după Luca 22 : 37.
 • „ … oare nu vă gândiţi [„nu luaţi în considerare”] că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul ?” (Evanghelia după Ioan 11 : 50)
 • Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ ; dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea este nimicită”. (Faptele Apostolilor 19 : 27)
 • Şi crezi tu, [„presupui tu”] omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu ?” (Romani 2 : 3)
 • Căci ce zice Scriptura ? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit [„calculat”] ca neprihănire”. (Romani 4 : 3)
 • Eu ştiu şi sunt încredinţat [„convins”] în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede [gr. logizomenō „socoteşte”] că este necurat”. (Romani 14 : 14)

III. Înlăturarea, punerea deoparte, lepădarea

„ … atunci când am devenit un om, am pus deoparte [gr. katērgēka, ] lucrurile copilului”. (I Corinteni 13 : 11)

Gr. katērgēka înseamnă : „a face inoperant / ineficient, a aboli, a suprima”. Este format din kata („până la un punct”) şi argéō („inactiv, mers în gol”) : „făcând ceva inert” (complet inoperant) ; adică „fără forță, complet adus în jos”) ; „făcut să înceteze” ; „să elimine” ; „a face invalid, a abroga” (a aduce la zero).

Cuvântul este folosit de 27 de ori în Noul Testament. Să observăm câteva exemple :

 • „Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă [gr. katargei, lit. „să folosească în sus”. În alte traduceri : „să folosească solul”, „să ocupe spaţiu în grădină”, „să continue să epuizeze / frâneze / stânjenească / irosească / solul”, „să facă pământul inutil”] şi pământul degeaba ?” (Evanghelia după Luca 13 : 7)
 • Şi ce are a face dacă unii n-au crezut ? Necredinţa lor va nimici [gr. katargēsei, „va anula / va face fără efect / va desfiinţa / va anihila / va face inutilă”] ea credincioşia lui Dumnezeu ?”. (Romani 3 : 3)
 • Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului [NIV „guvernat de păcat”] să fie dezbrăcat [gr. katargēthē] de puterea [Expresia “dezbrăcat de puterea” este tradusă astfel : NLT „să-şi piardă puterea în viaţa noastră”, ESV „să fie adus la nimic”] lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului … ”. (Romani 6 : 6)
 • Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el ; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată [gr. katērgētai, „eliberată”, „ea este liberă”] de legea bărbatului ei … Dar acum, am fost izbăviţi [gr. katērgēthēmen, „eliberaţi”, WNT „Legea nu are acum nici o putere asupra noastră”] de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă”. (Romani 7 : 2, 6)
 • În urmă, va veni sfârşitul [gr. telos, înseamnă : „a ajunge la capăt”], când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit [gr. katargēsē] orice domnie, orice stăpânire şi orice putere”. (I Corinteni 15 : 24)
 • Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit [gr. katērgēthēte, „v-aţi rupt / retezat / dezlipit / dezlegat”] de Hristos ; aţi căzut din har”. (Galateni 5 : 4)

Gr. katērgēka este folosit de patru ori în I Corinteni 13 : 8, 10 – 11 : „Dragostea [gr. agapea] nu va pieri niciodată.

 • Prorociile se vor sfârşi [gr. katargēthēsontai] ; limbile vor înceta ;
 • cunoştinţa va avea sfârşit [gr. katargēthēsetai, ] … dar,
 • când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi [gr. katargēthēsetai, IVS „atunci ceea ce este incomplet va fi înlăturat”, YLT „ceea ce este în parte devine inutil”]. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil ; când m-am făcut om mare,
 • am lepădat [gr. katērgēka] ce era copilăresc”.

Ce spunea apostolul Pavel în versetul 11 din cartea I Corinteni ? Aparent acest verset nu îşi are locul în acest capitol, dar de fapt în el apostolul notează o concluzie personală, asupra felului în care avem priorităţi în diferitele perioade ale vieţii.

Copilul vorbeşte mult, (v. 1- 2) este darnic şi poate da tot ce are (v. 3). Acestea sunt priorităţile lui în perioada copilăriei, dar odată cu creşterea, tânărul şi apoi omul matur ajung să înţeleagă că în lume mai există şi alţii. În relaţiile cu ei, ai nevoie de dragostea ca act de voinţă (agape / dragostea jertfitoare), care se manifestă prin răbdare, bunătate etc. (v. 3)

Un astfel de om, care gândeşte matur se va comporta altfel, în relaţiile cu semenii (v. 3 – 7). Scopul creştinului nu este să se scoată pe el în evidenţă, ci să-i ajute pe cei din jur să-şi depăşească defectele deoarece ştie că veni o zi în care va pleca de pe acest pământ şi va ajunge în Cer !

Acolo va rămâne în fiinţa lui numai dragostea. În Cer nu va mai avea nevoie de darurile de descoperire, pentru că va fi o altfel de cunoaştere, iar acolo nu vor intra oamenii prefăcuţi, falşi, cu interese meschine ! Probabil că nici nu este chiar aşa uşor să trăieşti într-o astfel de realitate !

În versetul 11, apostolul Pavel tocmai acest aspect îl arăta : omul mare gândeşte altfel decât un copil. Aceeaşi viaţă o vede cu alţi ochi, iar pentru el este foarte important cum se comportă în relaţiile cu cei din jur. Creştinul matur ştie că totul se va sfârşi pentru el în momentul plecării de pe-acest pământ. Va lăsa şi lucruri şi daruri şi tot ce-a primit, dar va conta cum a ales să trăiască !

Se va despărţi şi de cei dragi şi de cei care i-au făcut rău, dar va şti că a ales să răspundă cu dragoste, indiferent de oamenii cu care a avut de-a face şi de încercările prin care a avut de trecut !

(Sursa foto : https://zwingliusredivivus.wordpress.com)