Lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor [II Corinteni 8.21]

Lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor (II Corinteni 8 : 21)

Trad. Cornilescu : „Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor”.
New International Version : „Căci ne străduim să facem ceea ce este bine, nu numai în ochii Domnului, ci și în ochii omului”.

Când vorbim despre cinste, există cel puţin trei posibilităţi. Să lucrezi (să fii):

  1. cinstit înaintea Lui Dumnezeu şi a oamenilor (cazul descris în II Corinteni 8 : 16 – 24),
  2. cinstit înaintea lui Dumnezeu, dar necinstit înaintea oamenilor (ex. Iosif şi soţia lui Potifar / Geneza 39 : 7 – 20),
  3. necinstit înaintea Lui Dumnezeu, dar cinstit înaintea oamenilor (ex. Saul şi prada de la Amaleciţi / I Samuel 15 : 1 – 31).


Vom reda numai primul caz.

Credincioşilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris :

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi. Căci el a primit îndemnul nostru ; ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi.

Am trimis cu el şi pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârşim spre slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa noastră. În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defăimeze cu privire la acest belşug de ajutoare de care îngrijim. Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.

Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări, şi care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă, din pricina marii lui încrederi în voi.

Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtaşul şi tovarăşul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe fraţii noştri, care sunt trimişii bisericilor şi fala lui Hristos : daţi-le, înaintea bisericilor, dovadă de dragostea voastră şi arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi”. (II Corinteni 8 : 16 – 24)


Cum procedează un om care vrea să lucreze cinstit înaintea Lui Dumnezeu şi a oamenilor ?

Pentru a nu exista nicio suspiciune cu privire la modul în care aveau să fie folosite fondurile care aveau să fie destinate ajutorării, apostolul Pavel :

  1. i-a înştiinţat pe credincioşi de sosirea unui grup formarea din trei persoane (v. 23),
  2. a trimis înspre Corint o echipă formată din trei persoane cu influenţă şi cunoscute Coritenilor : Tit, primul frate (v. 18) şi un al doilea frate (v. 22). În versetul 23, apostolul a accentuat faptul că aveau să vină la ei trei persoane. Nu ştim numele lor, dar corintenii îi cunoşteau foarte bine pe cei doi fraţi ale căror nume nu sunt notate,
  3. le-a transmis clar care sunt aşteptările lui de la ei (v. 23 – 24).

Cei trei factori importanţi pentru eliminarea oricărei suspiciuni sunt :

  1. o bună comunicare,
  2. consolidarea încrederii între cele două părţi prin colaborarea cu oameni recunoscuţi a fi integri,
  3. confirmarea respectului reciproc prin îndeplinirea cererii apostolului Pavel.