Liberul arbitru sau captivul arbitru ? [Psalmul 25.12, 2 Samuel 11.3-4]

I. Cât adevăr este în expresia : liberul arbitru ?

În viaţa lui Iosif, unde a fost liberul arbitru când :

  • fraţii l-au vândut ? El a avut ceva de ales ?

  • ajunge la închisoare, fiind acuzat pe nedrept ?! A putut să facă ceva ?

În viaţa lui Iov, unde a fost liberul arbitru când :

  • şi-a pierdut averile … ?

  • i-au murit copiii ?

  • s-a îmbolnăvit fizic ?


II. Iosif sau Iov au putut decide doar cum să reacţioneze, în situaţiile prin care Dumnezeu i-a trecut, fără să le ceară lor părerea, dacă sunt de acord sau nu !

Psalmul 25 : 12 „Cine este omul care se teme de Domnul ? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă”.

Iosif a recunoscut clar că pentru el, tot ce s-a întâmplat a fost cu aprobarea lui Dumnezeu, aşa că peste ani (fraţilor lui) :

Iosif le-a zis : „Fiţi fără teamă ; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu ?

Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău : dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr”. (Geneza 50 : 19 – 20)

În acest caz liberul arbitru al fraţilor a decis contra liberului arbitru a lui Iosif …


III. Există însă ceea ce se numeşte liberul arbitru … în cazul păcătuirii

Exemplul din viaţa lui David

1. A făcut ce-a vrut el : Păcatul cu Bat-Şeba !

David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus : „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.” Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea”. (II Samuel 11 : 3 – 4)

2. A făcut ce-a vrut el şi după aceea : Nu şi-a mărturisit păcatul !

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel : „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul ; te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat.

Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui [[pe moment pentru David, era bun ce-a făcut … dar mai târziu el a ajuns să scrie că este : „Ferice de omul … în duhul căruia nu este viclenie”. (Psalmul 32 : 2) A realizat ce-a făcut mai ales după ce a aflat că păcatul înfăptuit în ascuns, a ajuns să aibă consecinţe vizibile (sarcina Bat Şebei avea să se vadă), iar David a încercat să acopere păcatul folosind viclenia. L-a chemat pe Urie acasă etc.] ? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul ; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon”. (II Samuel 12 : 7 – 9)

3. Dumnezeu a făcut ce-a vrut EL … cu el :

Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul”. (II Samuel 12 : 10)

Câteva versete la care putem medita :

  • I Samuel 2  : 25 „Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu ; dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el ?” Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare”.

  • II Cronici 18 : 19 „Şi Domnul a zis : „Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad şi să piară acolo ?” Au răspuns unul într-un fel, altul, într-altul”.

  • Iov 23 : 13 „Dar hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi ? Ce-I doreşte sufletul, aceea face”.

  • Isaia 14 : 27 „Domnul oştirilor a luat această hotărâre : cine I se va împotrivi ? Mâna Lui este întinsă : cine o va abate?

  • Plângerile lui Ieremia 3 : 37 „Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului ?