Învierea lui Lazăr, Evanghelia după Ioan 11.1, 3

Învierea lui Lazăr, Ioan 11
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

 „Un oarecare Lazăr … era bolnav … Surorile au trimis la Isus să-i spună : „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”.  (Evanghelia după Ioan 11 : 1, 3)

Câteva gânduri din Învierea lui Lazăr :

În felul lui, Lazăr era un oarecare, un fel de prototip al fiecăruia dintre noi. Harul lui era că Domnul Isus îl iubea. Aceasta îi dă valoare cuiva : Relaţia cu El.

Este interesantă şi rugăciunea surorilor lui. Nu este insistentă. Este mai mult o aducere la cunoştinţă a situaţiei fratelui lor. Iar Ioan notează că într-adevăr :

Şi Isus iubea pe Marta, şi pe sora ei, şi pe Lazăr”(v. 5). Iar un semn al dragostei Lui, este faptul că … El nu se grăbeşte să vină în Betania :

Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era …”(v. 6).

Isus oricum ştia ce se întâmplă, chiar dacă nu I-ar fi dat ele de veste. La un moment dat, Domnul le spune ucenicilor :

Lazăr, prietenul nostru, doarme : dar Mă duc să-l trezesc din somn” (v. 11).

Şi fiindcă ucenicii îl înţeleg greşit, Domnul le spune clar : „Lazăr a murit. Şi Mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum haidem să mergem la el” (v. 14, 15). Pentru EL toţi sunt vii ! (Evanghelia după Luca 20:38).


Domnul când îţi ia ceva, îţi dă în loc ceva mai bun. Şi o face atunci când nici nu te mai aştepţi. „Fratele tău va învia”. „Ştiu că va învia … în ziua de apoi”, ÎI răspunde Marta … (v. 23, 24). Dar nu au trebuit să aştepte până la Înviere

A venit Învierea la ei ! Nu au trecut ani, ci zile. Patru zile. Faptul că-L iubeşti şi te sacrifici pentru EL, nu va face să fi scutit de încercări. Aşa-L cunoşti mai bine. Realizezi că EL poate mai mult decât credeai tu, şi decât ştiai despre EL.

Pentru ei, Domnul Isus era doar Stăpân, (în limba greacă, acest cuvânt Doamne, era folosit şi de bonavii care Îi cereau ajutorul; a se vedea :

Trebuiau să înveţe că EL ESTE DUMNEZEU ! (În Evrei 1 : 8 este scris : ” … Fiului I-a zis : ” … Dumnezeule !„)


Cât de mult diferă gândurile Lui de ale noastre! Voia Lui era Învierea, nu doar vindecarea … Şi aşa a şi rămas : Învierea finală !

Nu se spune ce-a văzut Lazăr dincolo! Domnul Isus are un : Nu hotărât, curiozităţii fireşti. Dar să vedem câteva păreri greşite despre EL :

Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” îi spune Marta, mai întâi. Acestea sunt primele ei cuvinte, când se întâlnesc … nu salutul, sau alte formalităţi (v. 21). Şi exact aceleaşi cuvinte I le spune şi Maria, când se întâlnesc ! (v. 32). Fără vreun reproş …


Probabil că ele au vorbit despre faptul că EL nu a venit, şi nu le-a ajutat la greu. Dar El nu era acolo în momentul plecării lui Lazăr ? Ba da, dar nu fizic. Aşa este şi la noi. Promisiunea Domnului o avem : „Şi iată că EU SUNT cu voi în toate zilele …” (Evanghelia după Matei 28 : 20).

Domnul Isus nu lipseşte niciodată în nevoi ! Dar, oare ce-a gândit Lazăr, (înainte de a muri), despre Prietenul lui, despre care ştia că îl poate ajuta, şi totuşi nici măcar nu a venit pe la el ! Cum mai sunt testate gândurile noastre, credincioşia, în momentele de criză !

Isus plângea. Atunci Iudeii au zis : „Iată cât îl iubea de mult !” Şi unii din ei au zis : „EL, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară ?” (v. 35 – 37).

Când de fapt, tocmai prin moartea lui Lazăr a fost îndeplinită voia LUI ! Prin aceste gânduri, ei Îi minimalizau Puterea ! Cât de opuse sunt gândurile noastre faţă de planurile LUI !

Puţin mai târziu, când Domnul Isus le cere să dea piatra la o parte, Marta Îi explică un lucru :

Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile” (v. 39).

Profesorul ÎNVĂŢĂTORULUI! Noi ÎL învăţăm … ce e bine şi ce nu, sau Îi explicăm multe lucruri !

Oare ce-ar fi spus Marta, dacă Domnul i-ar fi spus că ştie acest amănunt, fiincă El era acolo, când s-au întâmplat aceste lucruri ? Probabil credea că, El doar vrea să vadă trupul lui Lazăr.

Dar Domnul când vine şi intervine; şi schimbă situaţia. Iar întristarea se preface în bucurie.


Isus vine şi intervine ! Şi face dintr-un Oarecare un Cineva ! … Dar ce simplu ar fi fost pentru surori, dacă ar fi cunoscut dinainte deznodământul ! Cât face cunoaşterea spirituală, care vine prin intermediul Darurilor Duhului Sfânt !

Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu” (Evanghelia după Ioan 15 : 14).

Dar, faptul că Isus îţi este prieten nu înseamnă că-ţi poţi permite orice cu El ! Nici surorile nu au încercat să profite de pe urma Lui !

  • Nu au insistat cu vindecarea, şi nici după deces nu au insistat cu învierea ! I-au lăsat libertatea voinţei.
  • Nu au încercat să-şi impună voia lor asupra LUI, ci au acceptat voia LUI, deşi este limpede că nu le-a fost uşor !
  • L-au recunoscut în toate căile lor. Aceasta înseamnă credinţă. Îi aduci la cunoştinţă problema … şi … economie de cuvinte. În timpul încercării, se cere Credinţă …

(A se vedea Isaia 50 : 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui !


Noi lucrăm cu păreri, cu presupuneri, El lucrează cu certitudini. Părerile pot fi bucăţele de minciuni, cu care ne minţim pe noi înşine, ne amăgim singuri, atunci când ne dorim mult un lucru ! Bâjbâieli intelectuale şi duhovniceşti.

EL este Adevărul. Boala, handicapul din naştere, pot fi doar aparenţe care înşeală. În spatele lor poate fi slava Lui: „Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea” (v. 4).


STUDII ASEMĂNĂTOARE :