Pacea Domnului Isus [Luca 24.36-37]

Isus este Pacea şi aduce pacea în oameni şi între oameni sau Pacea Domnului Isus ! De unde vine salutul Pacea Domnului Isus ?

În Luca 24 : 36 – 37 scrie că : „Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis :

Pace vouă !” Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis :

„Pentru ce sunteţi tulburaţi ? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă ?

În Vechiul Testament era anticipat că :

El va fi pacea noastră !” (Mica 5 : 5) Despre Domnul Isus era proorocit, că avea să fie pacea (să vină şi să aducă pacea).

Ce a promis Dumnezeu s-a împlinit, iar în Noul Testament, după ce Domnul Isus S-a întrupat, a trăit printre oameni, Şi-a dat viaţa ca Jertfă pentru păcat, a înviat şi S-a înălţat la Cer scrie :

Căci El este pacea noastră … ”. (Efeseni 2 : 14)

Ce a spus (şi a adus) Domnul Isus, atunci când a venit între ucenicii Lui (care erau plini de frică, de spaimă, tulburaţi) ?

Pace vouă !

Domnul Isus a adus pacea, pe care ucenici Lui nu o mai aveau (şi implicit le-a transformat şi vieţile, s-au liniştit) …

Diferenţa fundamentală între lucrarea Domnului Isus şi a celui rău este tocmai aceasta : Domnul Isus este Pacea şi aduce în oameni şi între oameni ceeea ce este EL, Isus aduce pace !

Cel rău aduce cu sine în oameni şi între oameni ceea ce este el, adică răutatea. Unde există pace între oameni (deoarece au pace în sufletele lor), acolo este Isus, dar unde există răutate între oameni, acolo este cel rău.

În Isaia 48 : 22 scrie :

Cei răi n-au pace, zice Domnul”.

Ce sfat pot da omului apăsat, neliniştit ?

Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace ; te vei bucura astfel iarăşi de fericire …”. (Iov 22 : 21)

Să ne reamintim ce le-a spus îngerul Lui Dumnezeu, păstorilor (iar aici observăm şi cum vorbeşte Dumnezeu, şi ce fel de cuvinte foloseşte) :

Nu vă temeţi : căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul : astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte : veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând :

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”. (Luca 2 : 10 – 14)