Isaia 38.14-20, Valoarea suferinţelor

Ochii-mi priveau topiţi spre cer : „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă !” Ce să mai spun ? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel.

 • Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci
 • Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea ;
 • Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele ! 

Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. 

Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. Domnul m-a mântuit ! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în Casa Domnului”. (Isaia 38 : 14 – 20)


Omul este comparat cu o operă de artă (capodoperă, a se vedea Efeseni 2 : 10 „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”). În blocul de piatră care este omul vechi, Dumnezeu Îşi ciopleşte chipul Lui : Isus.

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”. (Romani 2 : 28 – 29)


De ce unelte se foloseşte Dumnezeu pentru transformarea (modelarea) noastră ?


1. Îndurarea

Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare”. (Isaia 38 : 16)

Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El”. (Psalmul 103 : 13)

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare : căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor”. (Plângerile lui Ieremia 3 : 31 – 33)

Sinonime pentru îndurare sunt : „iertare, indulgență, îngăduință, milostivire … ”. (Dex)


2. Suferinţa fizică (de exemplu boala)

Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea”. (Isaia 38 : 16 – 17)

[Sinonime pentru suferinţă : „greutate, încercare, necaz, nevoie, vicisitudine ”. Dex]

În alte traduceri scrie :

 • Cu siguranță a fost în beneficiul meu că am suferit o astfel de suferință [frică cu sensul de nelinişte]”. (New International Version)
 • Da, această durere a fost bună pentru mine, pentru că m-ai salvat de la moarte și mi-ai iertat toate păcatele”. (New Living Translation)
 • Iată, pentru binele meu am avut o mare amărăciune … ”. (English Standard Version)
 • „ … tristețea pe care am experimentat-o a fost pentru beneficiul meu … ”. (NET Bible)
 • Acum experiența mea amară se transformă în pace … ”. (GOD’S WORD® Translation)
 • Iată, pentru pacea mea am avut o mare amărăciune … ”. (JPS Tanakh 1917)

Ce rol are  întristarea ?

Eclesiastul 7 : 3 „Mai bună este întristarea decât râsul ; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună”.

II Corinteni 7 : 9 – 11 „ … întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră.

În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată ; pe când întristarea lumii aduce moartea.Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu,

 • ce frământare a trezit în voi ! Şi
 • ce cuvinte de dezvinovăţire !
 • Ce mânie !
 • Ce frică !
 • Ce dorinţă aprinsă !
 • Ce râvnă !
 • Ce pedeapsă ! În toate, voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta”.

Romani 8 : 28 „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Contează însă foarte mult ce înţeleg prin bine) !


3. Dragostea

Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele !” (Isaia 38 : 17)

[Conform Dex, a-ţi plăcea de cineva înseamnă : „A simți dragoste sau simpatie pentru …”, persoana respectivă].

 • Matei 3 : 17 „Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”.
 • Matei 12 : 18 „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata”.
 • Matei 17 : 5 „Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea : de El să ascultaţi !

Toate acestea pot fi rezumate prin Romani 2 : 4, unde apostolul Pavel a scris că :

„ … bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă ?