Frica sau … Nu te teme ! (1. Introducere) [Judecători 7.1-11]

Frica sau … Nu te teme ! (1) În Judecători 7 : 1 – 11 sunt descrise trei categorii de oameni :

1. cei fricoşi care au recunoscut că aveau această problemă (alcătuiau majoritatea armatei fiind 22.000 de oameni / aprox. 67 % din total) dar nu şi-au arătat interesul pentru a face ceva ca să scape de frică,
2. cei prefăcuţi care nici măcar nu recunoşteau că le era frică (sau nu erau conştienţi) de problema / frica lor (erau 9.700 de oameni / aprox. 32 % din totalul armatei) şi
3. cei sinceri care ştiau că au o formă de frică dar au înfruntat-o, (au luptat pentru a scăpa de frică … erau 300 de oameni / aproximativ 1 % din total).


Să ne amintim mai întâi pasajul biblic :

Ierubaal, sau Ghedeon, şi tot poporul care era cu el, s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale.

Domnul a zis lui Ghedeon : „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui ; el ar putea să se laude împotriva Mea şi să zică :

„Mâna mea m-a izbăvit.” Vesteşte, dar, lucrul acesta în auzul poporului : „Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Galaadului.” Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors şi au mai rămas zece mii.

Domnul a zis lui Ghedeon : „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege ; acela despre care îţi voi spune : „Acesta să meargă cu tine”, va merge cu tine ; şi acela despre care îţi voi spune :

„Acesta să nu meargă cu tine”, nu va merge cu tine.” Ghedeon a coborât poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon : „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.”

Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni ; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea.

Şi Domnul a zis lui Ghedeon : „Cu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă. Au luat merindea poporului şi trâmbiţele lui.

Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii :

„Scoală-te şi coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor întări mâinile : coboară-te, dar, în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei”. (Judecători 7 : 1 – 11)


Introducere

Frică este o :

1 Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar. Şi : înfricoșare, teamă. 2 Lipsă de curaj și sentimentul de vulnerabilitate pe care aceasta îl provoacă”. (MDA2, 2010)

Mai ales în aceste vremuri avem nevoie de încurajare şi vom observa trei paşi concreţi pe care îi putem face pentru a ne elibera de strânsoarea fricii. Expresia Nu te teme, arată în primul rând faptul că omul îşi face rău singur … deoarece el se înfricoşează pe sine însuşi.

Frica interioară era / este o piedică în calea înaintării spirituale (a câştigării războiului, în cazul lui Ghedeon). Ghedeon nu a stat să facă consiliere cu cei care erau fricoşi, ci a mers mai departe cu cei care erau pregătiţi pentru lupta (la care probabil că nu s-au aşteptat).

Omul poate avea frică de întuneric, de oameni, de animale, de insecte etc. Frica poate să fie recunoscută sau se poate ca omul să nici nu recunoască că are o problemă, dar frica interioară se poate observa prin / din comportamentul exterior.

Alegerea a făcut-o atunci şi o face şi azi Domnul … dar o face şi observându-ne trăirea. Dumnezeu ştia cine sunt cei care au frică (deşi ei nu au fost suficient de sinceri să recunoască adevărul … sau se poate că nici nu ştiau ce au în ei).

Dumnezeu ar fi putut să-i spună lui Ghedeon care sunt oamenii fricoşi, i-ar fi putut „înmâna” o listă cu numele lor (dar ar fi durat foarte mult timp … deoarece erau 9.700 de oameni care aveau frica în sufletele lor) !

Frica este o problemă mică ? Nu este deloc o problemă mică, dar se poate „rezolva”, însă cei care nu-şi înfruntă temerile şi nu se luptă cu ele chiar vor avea probleme, toţi cei care nu şi soluţionează problema (fricii interioare de ceva, cineva etc.) :

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua”. (Apocalipsa 21 : 7 – 8)


Adevărul central :

Pentru a câştiga „războiul” din viaţa de zi cu zi, trebuie să aleg să mă îndepărtez de oamenii „problemă” şi să merg înainte avându-i alături numai pe oamenii „soluţie”.

Vom reaminti cele trei categorii de oameni descrise în Judecători 7 : 1 – 11, dar ne vom concentra numai pe cei din ultima categorie (oamenii care recunosc că au o problemă interioară / frica, dar vor să scape de ea) :

1. cei fricoşi care au recunoscut că aveau această problemă (alcătuiau majoritatea armatei fiind 22.000 de oameni / aprox. 67 % din total) dar nu şi-au arătat interesul pentru a face ceva ca să scape de frică,
2. cei prefăcuţi care nici măcar nu recunoşteau că aveau frică (sau nu erau conştienţi) de problema / frica lor (erau 9.700 de oameni / aprox. 32 % din totalul armatei) şi
3. cei sinceri care ştiau că au o formă de frică dar au înfruntat-o, (au luptat pentru a scăpa de frică … erau 300 de oameni / aproximativ 1 % din total).


Dacă pe atunci (în situaţia respectivă) numai 1 % din total erau oamenii „cu inimă” cu care puteai face o echipă, oare la ora actuală cât de selectiv trebuie să fiu în alegerea prietenilor mei ?


STUDII ASEMĂNĂTOARE :