106 I 2024. UMBLAREA DUPĂ NĂLUCI [Faptele Apostolilor 26.17-18 I Exod 5.9] 15 Aprilie 2024

106 I 2024. UMBLAREA DUPĂ NĂLUCI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 26 : 17 – 18 I Exod 5 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Aprilie 2024 I

Umblarea după năluci. Faraon este un simbol al Celui Rău care I Se tot opune Lui Dumnezeu și voii Lui. Expresia „umblarea după năluci” este folosită în cartea Exod 5 : 9.

Dumnezeu voia atunci eliberarea poporului Israel din robia Egipteană și vrea și acum eliberarea omului din robia păcatului.


Domnul Isus i-a spus lui Saul (devenit mai apoi apostolul Pavel) :

Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca

  • să le deschizi ochii,
  • să se întoarcă
    • de la întuneric la lumină, şi
    • de sub puterea Satanei la Dumnezeu ; şi
  • să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor 26 : 17 – 18)

Dumnezeu vrea eliberarea omului din robia Satanei, dar, Cel Rău este evident că vrea prelungirea robiei păcatului, din viața oricărui om.

Ce metode folosește ?

Printre altele și încurcarea, copleșirea, încărcarea omului cu tot felul de activități, folosind exact strategia descrisă în Exod 5 : 9, unde în vremurile acelea, Faraon a dat acest ordin :

Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru şi să nu mai umble după năluci.” … ”.

Versetul din ebraică poate fi tradus literal astfel :

Să fie grea slujba pentru oameni și să lucreze la ea și să nu se lase orbiți de cuvintele mincinoase”. (Literal Standard Version)

În ebraică, (adică în original), nu este folosit cuvântul „năluci” ci este folosită expresia : „cuvinte false”. Cuvântul tradus aici cu „fals” (ebr. sheqer) înseamnă :

înșelăciune, dezamăgire, minciună”.

Adică, Cel Rău spunea că Dumnezeu vrea să-i înșele, să-i dezamăgească, să-i mintă !


Dar, tot ce spune mincinosul (pentru că Diavolul este Tatăl Minciunii), trebuie privit sau citit exact invers. De fapt, antonimele cuvintelor lui reprezintă Adevărul.

Cel Rău, adică Mincinosul, spunea despre Cuvântul Lui Dumnezeu că este o minciună. Că robia trebuie să continuie. Că Evangheliștii (adică Moise și Aaron, cei care aduceau Vestea Bună) trebuiau să nu mai vestească Cuvântul Lui Dumnezeu despre eliberare.


Dar evreul nu este egiptean (el are o altă naționalitate) și trebuie să meargă spre țara lui, adică spre Țara Promisă.

La fel creștinul, trebuie să se debaraseze de orice activități inutile și să caute să meargă hotărât spre Cer … chiar dacă aceasta înseamnă să renunțe la unele dorințe personale.


Voia Lui Dumnezeu a fost și este aceasta :

Ieși din lumea Celui Rău !

Dar, voia Celui Rău este exact invers :

Afundă-te mai mult în lucru și în tot felul de activități ca să nu mai ai timp și energie să-ți vezi și de sufletul tău”.


Tu, de cine vei asculta ? Te vei lăsa tot mereu prins de activitățile care nu se mai termină, sau în sfârșit îți vei face timp și pentru sufletul tău și pentru mântuirea ta ?


Doamne ajută-ți și Doamne ajută-mi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :