139. AM SCĂPAT NUMAI EU II. TRĂIESC PRIN HAR ŞI III. AM ÎN VIAŢĂ UN SCOP CLAR [Iov 1.13-19, Luca 13.1-9]

139. AM SCĂPAT NUMAI EU II. TRĂIESC PRIN HAR ŞI III. AM ÎN VIAŢĂ UN SCOP CLAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 1 : 13 – 19 şi Luca 13 : 1 – 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Mai 2022 I

Reamintim trei adevăruri care se desprind din cartea Iov 1 : 13 – 19 :

I. Dumnezeu decide ce voi pierde şi cât voi pierde în viaţa mea
II. Până acum am scăpat cu viaţă datorită Harului Lui Dumnezeu
III. Dumnezeu m-a mai lăsat în viaţă cu un scop clar


Să urmărim cel de-al doilea adevăr şi anume :

II. Până acum am scăpat cu viaţă datorită Harului Lui Dumnezeu (Luca 13 : 1 – 5)

În Iov 1 : 15 – 17 şi 19 scrie :

Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” … Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” … Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” … Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.” … ”.

Dumnezeu decide ce voi pierde şi cât voi pierde în viaţa mea … şi nu voi pierde nici mai mult nici mai puţin decât a decis Dumnezeu !

De fiecare dată din tot grupul respectiv este accentuat faptul că a scăpat numai unul singur (nu doi, nu trei şi nici nu au murit toţi). Şi toţi patru au ştiut de ce au scăpat … fără ca să se fi vorbit între ei. Ei spuneau : „ … am scăpat, ca să-ţi dau de ştire”.

Iar sosirea lor a fost unul după altul, fiind coordonată venirea lor în aşa fel că : „pe când vorbea” cel dinaintea lui a sosit următorul, iar în timp ce vorbea el, a sosit următorul. Aşa se face că Iov a auzit patru veşti rele … una după alta !

Iov a constatat că la momentul respectiv şi vecinii şi focul şi vântul … totul s-a pornit împotriva lui !

În Luca 13 : 1 – 5 scrie că :

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Conform spuselor Domnului Isus din Luca 13 : 1 – 5, faptul că cineva moare în urma unui accident nu dovedeşte faptul că a fost mai păcătos decât altul.

Iar cel ce-a scăpat din acel accident nu trebuie să considere că a fost mai bun decât cei ce-au murit. Domnul Isus a spus clar că este nevoie de pocăinţă deoarece sfârşitul oricui poate veni dintr-odată.

Oare este loc de mai multă pocăinţă şi în viaţa mea ? Da !


III. Dumnezeu m-a mai lăsat în viaţă cu un scop clar (Luca 13 : 6 – 9)

În Iov 1 : 15 – 17 şi 19 scrie : „Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” … ca să-ţi dau de ştire.” … ca să-ţi dau de ştire.” … Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire ”, a spus la rândul lui fiecare slujitor.

Şi eu trăiesc având un anumit scop pe care îl am de îndeplinit … exact ca smochinul descris în Luca 13 : 6 – 9 unde Domnul Isus :

„ … a spus şi pilda aceasta : „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului :

„Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba ?”

„Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia.”

Pe pământul Lui Dumnezeu (care este simbolizat printr-o cultură de vie) eu sunt ca un singur pom plantat ca o completare a culturii respective.

Este ca şi cum un om care are o suprafaţă de pământ pe care o cultivă în proporţie de 99 % … îi mai rămâne un mic loc necultivat şi decide să nu lase locul liber aşa că plantează un pom.

Cu el sau fără el, proprietarul acelei vii nu prea are nici de câştigat nici de pierdut deoarece afacerea lui este centrată în jurul producţiei de struguri.

Niciunul dintre noi nu este atât de important încât Dumnezeu să nu poată fără mine. Trăiesc prin Harul Lui, datorită mijlocirilor Domnului Isus, dar dacă în ultimii ani nu am fost de folos pentru Dumnezeu, să decid ca anul acesta să fac „fructe” pentru Dumnezeu !


Ce fructe aşteaptă EL de la mine (şi să nu uit că EL îmi controlează viaţa chiar dacă eu nici măcar nu realizez când a trecut EL pe la mine în control) ?

1. Dumnezeu cere ca în viaţa mea să am Roada Duhului Sfânt :

dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor … ”. (Galateni 5 : 22 – 23)

2. Iar un alt fel de „rod” sunt oamenii mântuiţi de Dumnezeu prin mine. În Romani 16 : 5, apostolul Pavel scria despre :

„ … Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos”.

Iar credincioşilor din Corint, tot apostolul Pavel le-a scris :

Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana ; ştiţi că el este cel dintâi rod al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor”. [I Corinteni 16 : 15]


Să mă ajute Dumnezeu ca prin viaţa mea să fiu un câştigător de suflete pentru Împărăţia Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :