Dreptul la milă sau Se caută mijlocitori în rugăciune ! [Iov 32.23-24, Iov 6.14]

Se caută mijlocitori în rugăciune !

În cartea Iov (cap. 33 : 23 – 24) scrie : „Dar dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze, Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului : „Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă ; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el !

De ce spune : dacă ? În cazul lui Iov se găseau trei care să-l critice, soţia care-l îndemna la rău şi de-abia unul (Elihu) care-i spunea Cuvântul Lui Dumnezeu ! Din cinci, unul !

În necaz, omul nu are nevoie să-l baţi la cap ci are nevoie de mijlocirea în rugăciune. Necazurile, pierderile materiale, bolile, decesul cuiva drag, afectează sufletul. Sunt oameni care de durere pot să-şi piardă minţile. Sau nu mai vor să audă de Dumnezeu …

Pentru omul ajuns în necaz, nu contează foarte mult forma gropii în care se află, culoarea ei etc., ci contează mână întinsă pentru a-i acorda ajutor !

Uneori, omul apelează la Isus numai când nu mai are niciun alt sprijin, numai atunci când nu mai vede nicio soluţie de ieşire (cum au fost Egiptenii cu Iosif ; câtă vreme au avut resursele lor nu au avut nevoie de el, dar când li s-au terminat proviziile şi nu au mai avut nici cu ce plăti, au apelat la harul Lui, la bunăvoinţa lui) !

Aşa suntem şi noi. Firea (natura noastră pământească) vrea să plătească … pentru a merita cât de puţin ceea ce i se oferă gratis …

Ceea ce pentru cei din vremea lui Iov nu era accesibil foarte uşor, este pentru noi cei care avem parte de mijlocirea Domnului Isus. În Evrei 7 : 25 scrie despre Domnul Isus :

De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească [gr. entynchanein din entygxánō „a implora”] pentru ei”.

Gr. tygxánō este folosit în greaca clasică ca antonim al lui harmartia („a rata semnul / ţinta”) cuvântul folosit pentru păcat. Săgeata trasă din arc ajunge drept la ţintă : cuvântul mijlocirii Domnului Isus, ajunge direct la Dumnezeu, iar EL ne vine în ajutor !


Să ne amintim douăsprezece exemple de mijlocire în rugăciune (intermediere) şi ce probleme pot fi rezolvate prin rugăciune.

Mijlocirea aduce :

 1. vindecare. Geneza 20 : 17 „Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască”.
 2. puterea de-a zămisli. Geneza 25 : 21 „Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă ; şi Domnul l-a ascultat : nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată”.
 3. iertare. Numeri 11 : 2 „Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi focul s-a stins”.
 4. minune. I Împăraţi 13 : 6 „Atunci împăratul a luat cuvântul şi a zis omului lui Dumnezeu : „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului, şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte”.
 5. vedere spirituală corectă. II Împăraţi 6 : 17 „Elisei s-a rugat şi a zis : „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei”.
 6. eliberare. II Împăraţi 13 : 4 – 5 „Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, şi Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor şi au locuit în corturile lor ca mai înainte”.
 7. iertarea şi reabilitarea vieţii unui om (împăratul Manase) după ani îndelungaţi de trăire în păcat. II Cronici 33 : 12 – 13 „Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni ; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu”.
 8. revenirea la viaţa binecuvântată, pentru cel care se roagă pentru alţii. Iov 42 : 10 „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”.
 9. salvarea omului care nu mai are nicio şansă de viaţă. Iona 2 : 1, 10. „Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peştelui … Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ”. Poate nu ne-am gândit la faptul că peştele L-a ascultat pe Dumnezeu, şi a făcut exact ce i-a poruncit Dumnezeu să facă. Dacă-l vărsa pe Iona în mare, tot nu se realiza mare lucru !
 10. înviere din morţi. Faptele Apostolilor 9 : 40 „Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat ; apoi, s-a întors spre trup şi a zis : „Tabita, scoală-te !” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor”.
 11. vindecare pe loc. Faptele Apostolilor 28 : 8 „Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat”.
 12. secetă şi ploaie. Iacov 5 : 17 – 18 „Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi no i; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul”.

Concluzie

Cu cine mă asemăn ?

 1. cu soţia lui Iov (îi dau idei rele celui din familia mea ? Interesant este că deşi şi ea era în aceeaşi situaţie cu soţul ei în privinţa pierderilor, totuşi cei mai mulţi dintre cititorii cărţii Iov empatizează numai cu Iov).
 2. cu cei trei prieteni ai lui Iov (sunt foarte critic) ?
 3. cu Elihu (vorbesc din Cuvântul Lui Dumnezeu) ?

Şi peste ani, eu îmi aduc aminte de cel care mi-a fost alături la greu !


Să folosim dreptul la milă (un drept notat clar în Biblie) :

Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăseşte frica de Cel Atotputernic”. (Iov 6 : 14)

De ceea ce face, el este responsabil direct înaintea Lui Dumnezeu, dar eu prin ceea ştiu să fac dar aleg să nu fac … totuşi realizez ceva. În Iacov 4 : 17 scrie :

Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat !


Chiar dacă Iov nu a beneficiat de acest drept, totuşi el a fost testat dacă face ceea ce le spune altora …

Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”

Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”. (Iov 42 : 8 – 10) .