6. Deprinderile rele

AnselmCăci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac !” (Romani 7 : 19)

Anselm, un învăţat creştin din apus, istoriseşte, că a văzut un copil, care a legat de aţă o pasăre. Când pasărea sbura în sus, crezându-se liberă o ţinea aţa, ca să nu se ducă. Şi băiatul, decâteori voia, o trăgea înapoi.

Învăţatul uitându-se la acest joc, zise suspinând :

Aşa ţine şi diavolul prins sufletul omenesc, dacă s-a prins cu datini păcătoase”. Dar dacă citim ce scrie apostolul Pavel în Romani 8 : 2- 3 aflăm că Domnul Isus ne poate elibera : „În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului … ”.