Lucruri de nimic şi ce este de preţ, I Samuel 12:21

Despre lucrurile de nimic şi lucrurile de preţ

În viaţă pot alege să-mi fac pe plac sau să-I fac pe plac Lui Dumnezeu. Ce aleg : voia mea sau voia LUI ? Între ceea ce vrea Dumnezeu şi ce-şi doreşte omul este o mare distanţă.

Devierea de la ţintă (Dumnezeu şi Cerul), adică schimbarea direcţiei de mers, se face treptat, credinciosul de odinioară având alte ţinte ale vieţii de zi cu zi, alte preocupări, dar Dumnezeu în Harul Lui aduce momente ale cercetării Divine.


I. Ţinte ale vieţii personale : lucrurile de nimic

Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire ! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei ?”. (Ezechiel 14 : 3)

După lucrurile de nimic (fără valoare spirituală) omul poate să :

  • meargă : „Nu vă abateţi de la El ; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic”. (I Samuel 12 : 21) Pe vremea lui Samuel s-a trecut de la teocraţie şi (o oarecare) democraţie, la regalitate …
  • umble : „Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte”. (Proverbe 12 : 11) Obiective clare sau împrăştiere a vieţii …
  • alerge : „Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie”. (Proverbe 28 : 19) Omul împrăştiat, va fi tot într-o alergare …
  • se ia în viaţă : „N-au vrut să ştie de legile Lui, de legământul pe care-l făcuse cu părinţii lor şi de înştiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic, şi ei înşişi n-au fost decât nimic, şi după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele”. (II Împăraţi 17 : 15) Omul poate asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu sau se poate lua după obiceiurile altora (poate avea modele greşite) … De lucrurile de nimic omul poate chiar şi să :
  • se bucure : „Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi  : „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere ?” (Amos 6 : 13) În Psalmul 49 : 18 – 19 scrie : „Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face, căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată”.

Toate aceste aspecte arată preocuparea totală a omului pentru … nimic. Practic, (pe un astfel de om), efemerul îl orbeşte în aşa fel încât să nu mai vadă veşnicia, faptul că viaţa de pe pământ, se va termina într-o zi …


II. Preocupări ale inimii (care pot fi observate analizând : cuvintele rostite şi felul de trai)

Ei
vorbesc cu trufie lucruri de nimic,
momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire”. (II Petru 2 : 18) Omul poate practica abstinenţa sau trăirea în pofte …


III. Întoarcerea la Domnul se face treptat prin :

  1. Întoarcerea privirii spre Isus : „Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut”. (Zaharia 12 : 10)
  2. Aţintirea (fixarea) privirii la Isus : „De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus …”. (Evrei 3 : 1)
  3. Adâncirea privirii în Cuvântul Lui Dumnezeu : „Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”. (Iacov 1 : 25)

Rezultatul unei astfel de trăiri este lipirea de Dumnezeu :

De aceea aşa vorbeşte Domnul :

  1. Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea ;
  2. dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea”. (Ieremia 15 : 19)