Conferinţa de Misiune Transculturală

Sâmbătă, 12 Mai 2012, de la orele 10, la Biserica Penticostală Cezareea, din Reşiţa, va avea loc Conferinţa de Misiune Transculturală : „Până la marginile lumii … „. Mesajul principal va fi transmis prin fratele Mircea Deteşan, pastor în Turda. Conferinţa se adresează creştinilor, care îşi doresc să asculte de DOMNUL ISUS : „… veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, Şi-Mi veţi fi martori … până la marginile pământului„. Acestea sunt ultimele cuvinte ale Domnului Isus, pe care Luca le-a consemnat în Faptele Apostolilor în capitolul I, la versetul 8. Cuvântul citat este o parte din porunca DOMNULUI: „… de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese” (v. 2).

Marginile pământului” nu sunt o destinaţie vagă, ci una foarte clară! Domnul Isus spunea ucenicilor despre „Împărăteasa de la miazăzi” care „se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon…” (Matei 12 : 42). În cartea I Împăraţi (10 : 1) scrie că: „Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon, în ce priveşte slava Domnului, şi a venit să-l încerce prin întrebări grele„. Pentru evrei „marginile pământului” reprezintă ceva, pentru români „marginile pământului” reprezintă altceva, iar pentru asiatici (de exemplu), „marginile pământului” înseamnă cu totul altceva!

Depinde din ce loc privim Pământul! Dar, versetul a fost adresat ucenicilor, care erau evrei aflaţi în apropierea Ierusalimului! Iar cei interesaţi, pot vedea exact la ce ţară se referea Domnul Isus … o zonă foarte potrivnică creştinilor şi la ora actuală!

Dumnezeu şi astăzi deschide ochii creştinilor, ca să vadă nevoia de evanghelizare a celor care nu au auzit despre Domnul Isus şi Jertfa Lui. Şi noi suntem în situaţia ucenicilor care „se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării” (Ioan 4 : 8). Vedeau cetatea din punctul lor de vedere, ca un loc din care poţi să iei ceva pentru trupul tău. Dar, în aceeaşi cetate, Domnul Isus vedea oameni nemântuiţi care aveau nevoie de Salvare! De aceea le şi spune ucenicilor Lui : „Iată, Eu vă spun : „Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş. Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge roadă pentru viaţa veşnică … ” (Ioan 4 : 35, 36).

Acesta este rolul Conferinţei, de-a ne face să ne ridicăm ochii de la noi, şi nevoile noastre, pentru a vedea oamenii, aşa cum îi vede Domnul Isus !