Cina Domnului sau cina mea ? 2. Locaţia în care se află biserica [1 Corinteni 11.20-31]

II. Locaţia în care Biserica locală participă la Cina Domnului este / trebuie să fie diferită de locuinţa particulară

Ce ? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo ? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic ? Ce să vă zic ? Să vă laud ? În privinţa aceasta nu vă laud”. (I Corinteni 11 : 22)

Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia ; aşa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce ? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo ?” (I Corinteni 11 : 20 – 22)

Să observăm ce le scrie apostolul Pavel, credincioşilor din Corint :

Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc … fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el …Ce ? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo ?

În primul rând trebuie să accentuăm modelul paulin şi importanţa pe care el o acorda oficierii Cinei Domnului într-o clădire care era diferită de casa (locuinţa credinciosului).

În momentul instituirii Cinei Domnului, Domnul Isus şi ucenicii erau toţi prezenţi în aceeaşi încăpere. Nu era Petru în Ierusalim, Iacov în Betania, Ioan în Betleem etc. Altfel spus, ei erau în aceeaşi locaţie, nu în locuri diferite care să se afle în aceeaşi zonă geografică (Ierusalim şi suburbii).

Deşi nu este precis statuat, la ora actuală (ne referim la Cultul Creştin Penticostal şi ar fi necesar ca lucrul acesta să fie precizat clar, pentru a înlătura orice ambiguiate), trebuie să ţinem cont că primii creştini (exemplul nostru fiind luat din Biserica din Corint) oficiau Cina Domnului într-un loc care este limpede că era clădirea Adunării / Bisericii locale din Corint şi nu undeva în mod particular (în casa cuiva), ci în adunarea locală.

Pentru a-i corecta pe credincioşii din Corint, în privinţa oficierii Cinei Domnului, apostolul Pavel a folosit modelul Domnului Isus, inclusiv în privinţa unei locaţii care a fost comună pentru toţi cei aflaţi într-o anumită zonă gografică. „Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc … Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat …”. (I Corinteni 11 : 20, 23)

Credincioşii din Corint erau învăţaţi deja să se adune în acelaşi loc, iar apostolul accentuează clar : acesta este modul în care trebuie să se desfăşoare lucrurile, deoarece Domnul Isus, instituit Cina într-o locaţie precisă, care era diferită de locuinţa în care locuiau temporar, poate tocmai pentru a accentua faptul că Cina Domnului nu este o cină privată (servită în cadrul unui restaurant), ci un act solemn …


Vom recapitula cele studiate anterior. Pentru ca o cină să fie Cina Domnului este absolut necesar ca :

  1. actul de cult să fie oficiat de către o persoană mandatată, diferită de cei care se împărtăşesc şi
  2. toţi cei care sunt participă la Cina Domnului sunt prezenţi fizic în aceeaşi locaţie, cel de-al treilea aspect fiind acesta :
  3. toţi participanţii (care se încadrează în normele stabilite clar de Domnul Isus) consumă o bucăţică din aceeaşi pâine.

În cele ce urmează vom căuta să clarificăm şi acest aspect şi anume necesitatea de-a urma modelul biblic, al Domnului Isus (exemplificat de apostolul Pavel) în privinţa folosirii unei singure pâini.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :