Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 3) Miopia spirituală (Evanghelia după Matei 23:17)

Nebuni [gr. mōroi] şi orbi ! Care este mai mare : aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul ?” (Evanghelia după Matei 23 : 17)

Puneau un preţ prea mare pe valorile pământeşti, (aurul) în defavoarea celor spirituale (Templul, locul închinării unde puteau avea parte de prezenţa Lui Dumnezeu). Oamenii care şi la Biserică fiind … văd tot aurul!

De ce îi numeşte Domnul Isus aşa ? Aveau false valori din cauză că gândeau total greşit, ei considerau că :

Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic ; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui”. (v. 16) Altfel spus : lucrul mic, tencuiala era mai de preţ decât clădirea !

De unde vine această gândire ? De ce (în special), dorinţa după aur şi mulţumirea doar cu religiozitatea ? De unde vine gândul de-a o lăsa mai moale cu pocăinţa, cu postul ? De la cel rău. Câştigi totul foarte uşor, fără sacrificiu … în schimbul unei închinări ! Aşa arată oferta demonică.

Domnului Isus îi spune : „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. (Matei 4 : 9) În realitate pierzi totul, dacă accepţi să-l asculţi.


Ce-au câştigat :

  1. Adam şi Eva de pe urma ascultării de satana ? Sau mai corect spus : Ce-au pierdut ? Totul. Şi ce-au câştigat ? Blestemele şi problemele. Transpiraţia alături de spini şi de pălămidă … sarcina cu probleme, naşterea cu durere etc. (A se vedea Geneza 3 : 16 – 19)
  2. Ce-a câştigat Acan, acumulând aurul şi lucrurile, de care chiar nu se putea folosi ? Nimic. Ce-a pierdut sau cât a pierdut ? Totul. Şi şi-a făcut rău nu numai lui însuşi ci şi familiei lui ! La fel ca Adam şi Eva !  „Iosua şi tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii şi fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui şi tot ce era al lui; şi i-au suit în valea Acor. Iosua a zis : „Pentru ce ne-ai nenorocit ? Şi pe tine te va nenoroci Domnul azi.” Şi tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre … ”. (Iosua 7 : 24 – 25)
  3. Câţi bani a câştigat Iuda, sau câţi bani a pierdut ? A pierdut doar ce-a obţinut pe nedrept ? Nu doar atât, deoarece şi-a pierdut şi viaţa veşnică pe lângă viaţa de pe pământ ! În Matei 26 : 14 – 16, 25 scrie că :

Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis : „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre ?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor … Iuda, vânzătorul … ”. Ce s-a întâmplat după aceea ? 

„Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor şi a zis : „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă ?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.” Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat”. (Evanghelia după Matei 27 : 3 – 5)


Din istoria de până acum, cine-a câştigat ceva ascultând de cel rău şi cine-a pierdut ascultându-l pe cel numit viclean / şiret ? De ce ? El este mincinos, ori un mincinos nu are credibilitate ! Domnul Isus spunea despre diavol că :

… nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”. (Evanghelia după Ioan 8 : 44)

Întotdeauna cel care a ascultat de cel rău şi s-a lăsat momit cu aurul, cedând spiritual … a ajuns rău ! Apostolul Ioan scria :

Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului”. (I Ioan 3 : 8)

Vestea bună este că : „ … dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”. (I Ioan 1 : 7)

Viaţa cu Isus este o viaţă cu renunţări (aici) şi cu răsplătiri dincolo !