Cârmuirea Duhului Sfânt, III. Cum ajung să am parte de cârmuirea Duhului Sfânt ? [Faptele Apostolilor 16.1-10]

III. Cum ajung să am parte de cârmuirea Duhului Sfânt ? [Faptele Apostolilor 16.1-10]

Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia ; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.

Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie : un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte :

„Treci în Macedonia şi ajută-ne !” După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia”. (Fapte 16 : 6 – 10)

Întrebarea este : „Ce trebuie să fac pentru a nu lua decizii pripite şi a avea parte de călăuzirea Duhului Sfânt ?

Înţelegem din pasajul Biblic de mai sus că iniţial, apostolul Pavel era împreună cu Timotei, (în momentele în care Duhul Sfânt mai întâi i-a oprit … de la vestirea Evangheliei, iar mai apoi nu le-a dat voie să intre în Bitinia), dar din Troa, împreună cu apostolul Pavel şi cu Timotei a fost şi Luca.


Nu ştim dacă în acele momente ei au cerut o călăuzire clară, (şi astfel apostolul Pavel a avut parte de vedenie), dar din viaţa lui Iosafat (II Cronici 20 : 3 – 6, 12 – 15) putem învăţa că mai ales în situaţii excepţionale, pentru a afla şi a face voia Lui Dumnezeu, avem nevoie de :

  1. post (v. 3),
  2. rugăciune (v. 6 – 12) şi
  3. un cuvânt profetic (v. 14).

În momentele respective :

În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi.

Şi a zis : „Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri şi nu stăpâneşti Tu peste toate împărăţiile neamurilor ? Oare n-ai Tu în mână tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi ? …

O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine !” Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor.

Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Şi Iahaziel a zis : „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat ! Aşa vă vorbeşte Domnul :

Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu”.

Cel puţin acest ultim cuvânt era greu de crezut şi totuşi exact aşa a fost … Dumnezeu a intervenit şi a onorat ascultarea lor de EL !

Am probleme ? Poate că prin ele, Dumnezeu mă ajută să mă apropii de EL mai mult !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :


[Sursa foto : internet]