Bunătatea (II)

bunatatea-iiÎn limba română bunătatea este : „1. Însușirea de a fi bun, înclinarea de a face bine ; p. ext. îndurare, milă, blândețe ; bunețe. 2. Bunăvoință, amabilitate”. (Dex)

Îndurarea este : „Acțiunea de a (se) îndura și rezultatul ei ; putere de a răbda ; răbdare ; milă, compătimire, bunătate”. (Dex) Cumva se poate spune că bunăvoinţa este atitudinea interioară, iar îndurarea se manifestă prin comportamentul exterior !


Bunătatea (în limba gr. chrēstotēs) face parte din Roada Duhului. Acest cuvânt este folosit în Noul Testament de zece ori sub următoarele forme :

Gr. chrēstotēs este folosit în :

  • Romani 11 : 22 „Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate [gr. chrēstotēs] faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea [gr. chrēstotēti] aceasta ; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.
  • Galateni 5 : 22 „Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea [gr. chrēstotēs], facerea de bine, credincioşia … ”.
  • Tit 3 : 4 – 6) : „Dar, când s-a arătat bunătatea [gr. chrēstotēs] lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru … ”.

Gr. chrēstotēta este folosit în :

  • Romani 3 : 12 „Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele [gr. chrēstotēta], niciunul măcar”.
  • Romani 11 : 22 „Uită-te, dar, la bunătatea [gr. chrēstotēta] şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta ; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.
  • Coloseni 3 : 12 „Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate [gr. chrēstotēta], cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare”.

Gr. chrēstotēti este folosit în :

  • Romani 11 : 22 „Uită-te, dar, la bunătatea [gr. chrēstotēs] şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate [gr. chrēstotēs] faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea [gr. chrēstotēti] aceasta ; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.
  • II Corinteni 6 : 6 „ … prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate [gr. chrēstotēti], prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută … ”.
  • Efeseni 2 : 6 – 7 „El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea [gr. chrēstotēti] Lui faţă de noi în Hristos Isus”.

Gr. chrēstotētos este folosit în :

  • Romani 2 : 4 „Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii [gr. chrēstotēti], îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări ? Nu vezi tu că bunătatea [gr. chrēston] lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă ?”.

Romani 15 : 14 „În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii”.


Ce este bunătatea ?

Bunătatea este de fapt sinonimul Harului … care este darul nemeritat. În I Cronici 17 : 13 sunt scrise cuvintele Lui Dumnezeu :

Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu ; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta”. În cartea II Samuel 7 : 15 găsim scrisă aceeaşi promisiune a lui Dumnezeu :
„ … dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta”.