Botezul lui Ioan sau Botezul în apă [Matei 21.23-27]

În Evanghelia după Matei (21 : 23 – 27) scrie că : „Isus S-a dus în Templu ; şi, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului şi I-au zis : „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ?” Drept răspuns, Isus le-a zis :

„Vă voi pune şi Eu o întrebare ; şi dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea ? Din cer sau de la oameni ?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau :

„Dacă vom răspunde : „Din cer”, ne va spune : „Atunci de ce nu l-aţi crezut ?” Şi dacă vom răspunde : „De la oameni”, ne temem de norod, pentru că toţi socotesc pe Ioan drept proroc.” Atunci au răspuns lui Isus : „Nu ştim !” Şi El, la rândul Lui, le-a zis : „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri”.

Nu trebuie să dai răspuns la orice întrebare, doar pentru că îţi este pusă de cineva, la un moment dat, (şi nu poţi ştii cât rău poate să-ţi facă un vânător de greşeli care este prezent când îi dai un răspuns sincer unui om cu intenţii rele).


Domnul Isus nu s-a purtat cu lupii ca şi cu oile. Dumnezeu Se poartă cu cel bun într-un fel şi într-un cu totul altfel Se comportă cu cel rău !

În Matei 7 : 21 – 23 sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus :

Nu oricine-Mi zice : „Doamne, Doamne !” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea :

„Doamne, Doamne ! N-am prorocit noi în Numele Tău ? N-am scos noi draci în Numele Tău ? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău ?”

Atunci le voi spune curat : „Niciodată nu v-am cunoscut ; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege”.

Până atunci ei cred că totul este în regulă, dar nu-L întreabă pe Isus cum îi vede EL, Mântuitorul, Singurul prin care se poate ajunge în Cer.


Să observăm trei aspecte ale vieţii care reies din textul citat la început :

1. Necunoaşterea puterii Lui Dumnezeu favorizează rătăcirea spirituală

Despre botezul în apă, Domnul Isus nu vorbea cu profanii ci cu preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului …
În acele momente Domnul Isus avea un dialog nu cu oameni de pe stradă, ci cu clerul, cu cei care erau chemaţi să educe şi să formeze elita religioasă a Israelului !


2. Minciuna premeditată

În Matei 21 : 25 – 27 scrie că Domnul Isus a pus o întrebare :

Botezul lui Ioan de unde venea ? Din cer sau de la oameni ?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau : „Dacă vom răspunde : „Din cer”, ne va spune: „Atunci de ce nu l-aţi crezut ?” Şi dacă vom răspunde : „De la oameni”, ne temem de norod, pentru că toţi socotesc pe Ioan drept proroc.”

Atunci au răspuns lui Isus : „Nu ştim!” Şi El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri”.

Atunci au răspuns lui Isus : „Nu ştim !” Nu a fost o minciună scăpată de pe buze, pe care omul sincer o regretă imediat şi îşi rezolvă problema, ci era o minciună calculată, fiind spusă intenţionat, cuvintele rostite fiind calculate.


3. Importanţa pe care Domnul Isus o acordă botezului în apă

Botezul lui Ioan de unde venea ? Din cer sau de la oameni ?” … „Dacă vom răspunde : „Din cer”, ne va spune : „Atunci de ce nu l-aţi crezut ?” (Matei 21 : 25)

Aceasta înseamnă că Domnul Isus ştie exact cine este botezat în apă şi cine nu este. Şi dintre ei erau oameni care erau de partea Domnului Isus (dar în ascuns) precum şi oameni care erau împotriva Lui, deoarece se considerau a fi cineva !

Ce importanţă are pentru mine Cuvântul Lui Dumnezeu ? Sunt botezat în apă, conform standardelor Bilice (la o vârstă la care să fiu conştient de importanţa botezului în apă) ? În Marcu 16 : 16 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit [gr. katakrithēsetai]”.

Pentru osândit este folosit gr. katakrinó („a da o hotărâre împotriva …”). Cuvântul provine din kata („jos, împotriva, contra”) și krinó (a judeca, a decide) şi înseamnă : „a da o judecată / sentinţa împotrivă”.

Să observăm un singur exemplu. Domnul Isus a spus :

Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi [gr. katakrinousin] la moarte”. (Matei 20 : 18)

Exact aşa a fost, Domnul ajungând să fie osândit iar decizia aceea I-a adus moartea. Exact în într-o astfel de situaţie va ajunge cel ce nu crede …


STUDII ASEMĂNĂTOARE :