Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (I), Geneza 49.1, 22-25

Întâmplarea este din viaţa lui Iosif şi-a fraţilor săi. Despre ei, Iacov îi aminteşte lui Iosif (spunând ce s-a petrecut cândva în trecut) :

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis … Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor ; ramurile lui se înalţă deasupra zidului.

Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel.

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta ; aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta

 • cu binecuvântările cerurilor de sus,
 • cu binecuvântările apelor de jos,
 • cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei”. (Geneza 49 : 1, 22 – 25)

Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin („lucrarea” este cuvântul folosit în traducerea Cornilescu, în Geneza 49 : 25, dar în original se referă la Dumnezeu care a fost şi avea să rămână ajutorul lui) …

Prin acest limbaj figurat, Iacov se referă la :

 • fraţii lui Iosif care în urmă cu mulţi ani (aproximativ douăzeci şi doi de ani), au aruncat în fratele lor cu cuvinte care aveau ca scop rănirea spirituală, (de acelaşi tratament având parte însă şi el / tatăl),
 • reamintind faptul că el nu le-a răspuns cu aceeaşi monedă, explicând că şi
 • aceste lucruri au făcut parte din lucrarea Lui Dumnezeu, EL fiind Cel care l-a ajutat să meargă mai departe!

I. Arcaşii. Cuvântul strigat / stricat. Arcaşul sau Aruncarea cu cuvinte

Arcaşii

 • l-au aţâţat,
 • au aruncat săgeţi şi
 • l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov : şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel”. (Geneza 49 : 23 – 24)

În verset este descris :

 • scopul urmărit (aţâţarea, scoaterea din fire a ţintei),
 • modalitatea folosită (săgeţile trase / aruncarea cu cuvinte strigate, sau pline de venin / ironie), precum şi
 • motivaţia lor (ura).

Cine au fost arcaşii ? Fraţii lui Iosif (în special), dar Iosif a mai avut parte în viaţă şi de alţi arcaşi care l-au luat ca ţintă.


1. Cine foloseşte această armă şi ce efect are tragerea cu arcul ?

În Psalmul 11 : 2 scrie :

Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată”.

Efectul tragerii cu săgeata poate fi :

 • rănirea. De exemplu în I Samuel 31 : 3 unde scrie că : „Saul a fost prins în toiul luptei ; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit greu”.
 • moartea. „ … dar arcaşii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi, şi a murit şi robul tău Urie, hetitul”. (II Samuel 11 : 24)

Din punct de vedere spiritual există şi acest fel de rană, produsă de cuvântul ţipat / strigat. Urmările se pot vedea uneori imediat pe faţa ţintei, sau în dialogul (cearta / aprinderea) care poate urma …


2. Arcul

La ce se referă acest cuvânt ? Se poate referi la :

 • gură : „Au limba întinsă ca un arc şi aruncă minciuna ; şi nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară ; căci merg din răutate în răutate, şi nu Mă cunosc, zice Domnul”. (Ieremia 9 : 3)
 • om : „Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc şi iau pe Efraim ca săgeată, şi voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio ! Te voi face ca sabia unui viteaz !” (Zaharia 9 : 13)

3. Săgeţile

Cuvântul se poate referi fie la :

 • blestem : „ … blestemele sunt săgeţile cuvântului Tău … – (Oprire.)” (Habacuc 3 : 9)
 • om : „Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi”. (Isaia 49 : 2) Omul poate fi o săgeată în mâna Domnului sau a celui rău …

Psalmul 57 a fost scris de David :

Către mai marele cântăreţilor – „Nu nimici” – O cântare de laudă a lui David – Făcută când a fugit în peşteră, urmărit de Saul”.

Versetul 4 : este acesta : „Sufletul meu este între nişte

 • lei : stau culcat în mijlocul unor
 • oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor
 • oameni
  • ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi, şi
  • a căror limbă este o sabie ascuţită”.

Apostolul Pavel scria în Efeseni 6 : 16

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”.

Dar ce să faci cu săgeţile fraţilor tăi ?


[Va continua]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :