98 I 2024. RĂUTATEA ÎNTRUPATĂ [Matei 23.13 I Ioan 3.13 I Matei 23.3] 7 Aprilie 2024

98 I 2024. RĂUTATEA ÎNTRUPATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 13 I Ioan 3 : 13 I Matei 23 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Aprilie 2024 I

Răutatea întrupată așa ar putea fi numit Cel Rău care știe că nu va mai ajunge niciodată în Raiul Lui Dumnezeu. De aceea, în special prin oamenii lui, ar vrea ca nici alții să nu intre în Cer.

În Matei 23 : 13 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că

  • voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor :
  • nici voi nu intraţi în ea,
  • şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre”.

Astfel de cuvinte le putea spune numai Cineva care a fost lângă Ușa Cerului și a văzut ce se petrece acolo. Domnul Isus era Cel care vorbea în cunoștință de cauză. La un moment dat, EL a spus că :

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer”. (Ioan 3 : 13)

Despre cărturarii şi fariseii făţarnici, Domnul Isus a spus acest adevăr :

„ … voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor : nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre”. (Matei 23 : 13)


Dar, înainte de-ai judeca foarte aspru pe cărturari și farisei, cum puteau să facă așa ceva, să mă întreb dacă nu cumva am și eu același fel de comportament ca al lor ?

Din cauza modului lor de viață păcătos, oamenii care-i cunoșteau, nu mai aveau nevoie de Cerul despre care ei probabil că, vorbeau foarte frumos.

Iar Domnul Isus a spus foarte clar :

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le ; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac”. (Matei 23 : 3)


În studiul următor, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom analiza contextul acestei afirmații a Domnului Isus. De ce ? Tocmai pentru a vedea dacă nu cumva și eu, poate fără o rea intenție i-am îndepărtat de Dumnezeu și de Cer pe unii dintre cunoscuții mei, din cauza comportamentului meu nepotrivit, pe care l-am avut în unele situații din viața mea.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a-mi analiza într-un mod cât se poate de sincer viața. Și ajută-mă, TE rog frumos, ca nu numai să nu am despre mine o părere mai bună decât ar trebui să am, ci să și fac schimbările necesare ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :