96 I 2024. ȘERPI, PUI DE NĂPÂRCI SAU CEI DEDICAȚI CELUI RĂU [Matei 23.33 I Psalmul 139.23–24] 5 Aprilie 2024

96 I 2024. ȘERPI, PUI DE NĂPÂRCI SAU CEI DEDICAȚI CELUI RĂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 33 Psalmul 139 : 23 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Aprilie 2024 I

Șerpi, pui de năpârci sau Cei dedicați Celui Rău. Există oameni sinceri dar trebuie să fim conștienți de faptul că, în viață, printre credincioși vom avea de-a face și cu oameni care îi sunt dedicați cu bună știință Celui Rău.

Ei sunt cu atât mai periculoși, cu cât se strecoară printre adevărații credincioși afișând o aparență de credincioși respectabili.

Există „puii de năpârci” care sunt o metaforă a omului născut în păcat, care însă își dorește o schimbare a vieții și prin credința în Domnul Isus vor fi transformați total !


Dar, există și oameni care cu bună știință nu doar că sunt „pui de șerpi veninoși” dar trăiesc împreună cu ceilalți „șerpi veninoși”, adică au ales să învețe de la șerpii cu mai multă experință în ale înveninării, de la cei maturizați deja în rău, de la oamenii dedicați Celui Rău.

Am aflat o noutate ? Nu ! Doar că trebuie să fim conștienți că puii de șerpi veninoși sau șerpii veninoși se pot strecura printre adevărații credincioși fiind asemenea unei picături de otravă dintr-un pahar.


În Matei 23 : 33 sunt notate cuvintele Domnului Isus, care le-a spus unor oameni aceste cuvinte :

Şerpi, pui de năpârci ! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei ?

Dacă pe oamenii respectivi i-ar fi interesat schimbarea vieții și să nu ajungă în iad, imediat L-ar fi întrebat pe Domnul Isus ce trebuie să facă, la fel cum în Ziua Cincizecimii, cei care au devenit conștienți de faptul că sunt păcătoși, i-au întrebat pe apostoli, ce trebuie să facă.


Un om sincer, înțelege și primește adevărul atunci când îl aude. Duhul Sfânt îl convinge de starea lui de păcat și vrea să fie mântuit, să aibă o schimbare a vieții. Are acea căutare după Dumnezeu.

Dar Domnul Isus prin „șerpi” și „pui de năpârci”, li s-a adresat unor oameni pe care, nu a vrut să-i jignească prin aceste cuvinte, ci pur și simplu le-a spus … ce erau ei cu adevărat !

La final să facem rugăciunea din Psalmul 139 : 23 – 24, prin care David, I S-a adresat Lui Dumnezeu :

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima ! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile ! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :