Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina I Corectarea gândirii greşite [Luca 12.13-24]

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarinaPilda bogatului căruia i-a rodit ţarina [Luca 12.13-24]

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”

Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta :

„Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face : îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele ; şi voi zice sufletului meu :

„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te !” Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi [gr. apaitousin, din apo „de la” + aiteo „cere” este folosit o singură dată. Mai este şi gr. apaitei în Luca 6 : 30 „cere înapoi”] sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?”

Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu. Isus a zis apoi ucenicilor Săi :

„De aceea vă spun : nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea.

Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi : ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar; şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările !”. (Evanghelia după Luca 12 : 13 – 24)

Prin faptul că trăieşti, (deoarece Dumnezeu ţi-a dat viaţa), trebuie să ştii că Dumnezeu îţi garantează şi întreţinerea ei !


Ce se poate să fii gândit greşit omul şi de aceea Domnul i-a explicat / l-a corectat prin pildă :

I. „Dacă aş avea mai mulţi bani, aş duce-o mai bine !

Cândva un creştin spunea că există trei trepte ale nivelului de trai :

1. Lucrezi pentru alţii.

În Geneza 29 : 20 scrie că :

Astfel Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela ; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea”.).

2. Lucrezi pentru tine, (Geneza 30 : 30 „Acum, când am să muncesc şi pentru casa mea ?”).

3. Dai tu de lucru la alţii, (Geneza 32 : 16 „Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, şi a poruncit robilor săi”).

Dar în viaţa omului, în inima lui (în ceea ce noi numim : pământul inimii, adică în natura umană), omul este predispus la producerea de spini.

În Geneza 3 : 18, blestemul a fost acesta (pământul) :

„ … spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp”.

Şi spiritual vorbind, mai uşor producem spini, (ce ne place nouă), decât să ne ocupăm cu producerea voii lui Dumnezeu pentru noi (cu sfinţirea, a se vedea I Tesaloniceni 4 : 3).

Domnul Isus ne-a explicat care sunt spinii din viaţa omului :

Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere”. (Evanghelia după Luca 8 : 14)

Spinii sunt un simbol pentru :

  • griji, (îngrijorările pe care le are de exemplu omul sărac, din cauza lipsurilor) ;
  • bogăţii (avuţiile au ataşate de ele … tot îngrijorările, numai că sunt de altă natură decât cele ale săracului) ;
  • plăceri …

Ce şi-a dorit Iacov la început ? Numai strictul necesar :

Iacov a făcut o juruinţă şi a zis : „Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac, şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu”. (Geneza 28 : 20 – 21) 

În foarte scurtă vreme, Dumnezeu i-a îndeplinit dorinţa, dar Iacov, s-a ţinut de cuvânt ? Nu ci de la grija zilei de mâine, a trecut la acumularea de averi … Iar după averi, pentru orice om cu o situaţie materială bună, (care nu este credincios), pot să urmeze plăcerile !

Credincioşii au fost avertizaţi că :

Spini şi curse sunt pe calea omului stricat : cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele”. (Proverbe 22 : 5)

Exact lucrul acesta îl făcea Domnul Isus, pentru omul căruia i-a spus Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina !


II. Dacă ai avea mai mulţi bani, ai avea mai multe griji … nu ai putea să dormi bine nici măcar noaptea !

„ … în noaptea aceasta … ” (v. 20).

Despre valoarea insomniilor. Poate uneori nu adormi … pentru că Dumnezeu vrea să vorbească … cu tine ! În Eclesiastul 5 : 12 este descrisă viaţa obişnuită :

Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin ; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă”. Deşi scrie clar :

Căci, cei ce dorm, dorm noaptea …”. (1 Tesaloniceni 5 : 7)


III. Calitatea vieţii nu este dată de cantitatea de lucruri / de avere, ci de relaţia cu Dumnezeu !

Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”… Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea”. (Evanghelia după Luca 12 : 15, 23)

Poţi avea bani şi să-ţi cumperi lucruri … dar mobilierul pentru suflet, nu se găseşte de cumpărat … la magazin nu poţi obţine nici dragoste, nici pace, nici bucurie …

Ele vin numai de la Dumnezeu, în special pentru cel care îşi păstrează viaţa curată, după ce L-a primit pe Domnul Isus în viaţa lui, (adică smulge spinii din ogorul sufletului lui) !

Domnul Isus a spus clar :

Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni ; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”. (Evanghelia după Luca 16 : 13)

Omul nu are resurse suficiente pentru a se putea ocupa de ambele domenii. Limitările umane îşi spun cuvântul ! „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi banului”, de aceea trebuie să aveţi priorităţile existenţei ! Domnul Isus a mai spus :

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. (Evanghelia după Matei 6 : 33)

Ordinea corectă este aceasta :

  • Asigură-te mai întâi că eşti mântuit, iar după aceea vei observa că Dumnezeu se va ocupa şi de partea materială a vieţii tale !

Omul care I S-a adresat Domnului Isus, căuta mai întâi să se asigure că va obţine banii, dar îşi neglija exact sufletul nemântuit, (cea mai importantă valoare a lui), aceasta deşi era în prezenţa Mântuitorului !


Studii asemănătoare :