83 I 2024. CEL RĂU VREA SĂ DEMORALIZEZE PRIN OCARĂ [1 Samuel 11.2 I 1 Samuel 17.10 I 1 Corinteni 16.13] 23 Martie 2024

83 I 2024. CEL RĂU VREA SĂ DEMORALIZEZE PRIN OCARĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 11 : 2 I I Samuel 17 : 10 I I Corinteni 16 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Martie 2024 I

Cel Rău vrea să-și demoralizeze dușmanii (a se citi creștinii) folosindu-se de ocară. La fel cum Samson avea de-a face cu domnitorii filistenilor, care-i pregăteau sfârșitul pe ascuns (ei fiind nevăzuți pentru Samson, a se vedea Judecători 16 : 5 – 21) și noi creștinii avem un dușman nevăzut care în Efeseni 6 : 16 este numit Cel Rău.

El este Cel care ar vrea ca zi de zi să ne demoralizeze ca să ne dezonoreze („slăbească” este cuvântul folosit în traducerea Cornilescu în Judecători 16 : 5) pentru a nu-I mai fi de folos Stăpânului nostru, Lui Dumnezeu.

Ocara este definită ca fiind o :

Vorbă sau faptă care mustră, ceartă, rușinează pe cineva ; ocărâre ; umilire, înfruntare ; defăimare, jignire, insultă ; situație rușinoasă, dezonorantă în care se află cineva ; rușine, dezonoare”. (DEX, 2009)


Cel Rău vrea să-și demoralizeze dușmanii (reamintim : creștinii) folosindu-se de ocară. Să observăm două astfel de exemple.

Primul exemplu este notat în I Samuel 11 : 2, unde scrie că locuitorilor unei cetăți din Israel :

„ … Nahaş, amonitul, le-a răspuns : „Voi face legământ cu voi, dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept şi să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel.

Nahaș amonitul îl simbolizează pe Cel Rău. Ce voia să facă el, era pur și simplu o bătaie de joc care arată ce fel de caracter are Cel Rău. El este Cel care își bate joc de un om nenorocit !


Al doilea exemplu este scris în I Samuel 17 : 10 unde Cel Rău este simbolizat printr-un uriaș, care se chema Goliat și era un om plin de sine.

Despre Goliat scrie că a adresat armatei lui Israel aceste cuvinte :

Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel ! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.

Reamintim că Goliat era un uriaș de aproximativ trei metri care-i provoca la luptă pe cei care nu aveau nici măcar două treimi din înălțimea lui …


În ambele întâmplări amintite mai sus, este folosită expresia : „arunc o ocară”.

Cel Rău arunca o ocară, nu o punea frumos, deoarece conta foarte mult pe izbitura interioară pe care voia să o provoace în sufletele ascultătorilor pentru a-i demoraliza și pentru a-i dezonora.


În I Corinteni 16 : 13, apostolul Pavel a scris :

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă !


Vom încheia prezentul studiu cu binecuvântarea ca :

Să dea Dumnezeu ca acest verset să fie o realitate zi de zi cât vom trăi fiecare din noi pe acest pământ ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :