79. DIFERENŢE [Ioan 12.3–8, Marcu 14.3-11]

79. DIFERENŢE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 12 : 3 – 8, Marcu 14 : 3 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Martie 2022 I

În Evanghelia după Ioan 12 : 3 – 8, apostolul Ioan (care înţelegem că a fost un martor ocular) scrie că : „Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis : „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor ?”

Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis :

„Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna”.

În Marcu 14 : 3 – 11 scrie că :

Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump ; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau :

„Ce rost are risipa aceasta de mir ? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis :

„Lăsaţi-o în pace ; de ce-i faceţi supărare ? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine ; căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.

Ea a făcut ce a putut ; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare. Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”.


Nu vom discuta despre ungerea capului sau a picioarelor Domnului Isus ci vom aminti trei adevăruri care se desprind din cele două întâmplări.


I. Este o mare diferenţă între Maria (femeia ce I-a făcut un cadou Domnului Isus) şi Iuda Iscarioteanul

  • Ea a făcut ce-a putut. El discuta de ce s-ar fi putut face … cu banii altuia.
  • Ea a făcut un gest frumos pentru Isus. Pentru Iuda însă, Isus nu merita un astfel de cadou.
  • Ea a acţionat cât a putut de bine. Iuda a reacţionat cât s-a putut de rău.

II. Şi atunci şi azi credinciosul adevărat dă pentru Domnul Isus iar cel fals caută doar să ia de la EL

„ … să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis : „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele Apostolilor 20 : 35)

Maria de azi ar da aproximativ 15.000 de lei (echivalentul a 300 de zile de muncă, la salariul minim pe economie din România de azi) în timp ce Iuda (din 20 Martie 2022), L-ar vinde pe Isus pentru orice sumă ar primi !

În Evanghelia după Matei 26 : 14 – 26 scrie că :

Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă şi le-a zis : „Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre ?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor”.


III. În funcţie de relaţia cu Domnul Isus sunt şi stările sufleteşti pe care le am sau prin care trec !

  1. Cum este cel ce dă ? Este fericit, are bucurie în suflet. Apostolul Pavel spunea : „În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis : „Este mai ferice să dai decât să primeşti”. (Faptele Apostolilor 20 : 35)
  2. Prin ce stări trece zgârcitul ? Marcu nu dă numele celui care a comentat, ci vorbeşte de unii dintre ucenici, dar Ioan care a fost martor ocular scrie clar că de fapt numai Iuda a condamnat-o pe Maria.

Ce are în suflet un astfel de Iuda (despre care se ştie că era totuşi un ucenic al Domnului Isus) ?

Răspunsul este dat în Evanghelia după Marcu 14 : 4 – 6 :

„ … le-a fost necaz … le era foarte necaz … de ce-i faceţi supărare ?


În încheiere, Eu cu cine mă asemăn ? Cu Maria sau cu Iuda ?

În Ioan 5 : 24 Domnul Isus a promis :

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă”.


Şi eu vreau să ascult mai mult din Cuvintele Domnului Isus pe care le cred şi ştiu că am viaţa veşnică ! Slăvit să fie Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :