76. DUMNEZEU POATE FI PENTRU TINE SAU ÎMPOTRIVA TA (II) [Exod 14]

76. DUMNEZEU POATE FI PENTRU TINE SAU ÎMPOTRIVA TA (II)

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Martie 2022 I

Când un om trece prin momente grele poate să creadă că totul s-a terminat, că mai rău decât atât nu poate fi, dar un creştin crede şi se încrede în Dumnezeu mai ales atunci deoarece el ştie că Dumnezeu intervine exact atunci când totul pare a fi pierdut, tocmai pentru a ne învăţa trăirea prin credinţă.

I. Lipsa de încredere în Dumnezeu

În Exod 14 : 10 – 11 scrie că :

Faraon se apropia. Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii, şi iată că egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise :

Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu ? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt ?

Continuarea se poate citi în versetul 12 :

Nu-ţi spuneam noi în Egipt : „Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu ?

Aşa se manifestă un om care nu-L crede pe Dumnezeu pe Cuvânt deşi face parte din poporul Lui Dumnezeu dar nu ÎL cunoaşte pe Dumnezeu şi totuşi ÎL roagă ! Probabil că un astfel de om este ceva greu de înţeles şi pentru el însuşi !

Moise în schimb nu s-a stresat nici de Faraon nici de reacţiile fricii conaţionalilor lui ! Putea să-i întrebe :

Care este problema ? Egiptenii încă nu au ajuns la distanţa regulamentară ! Când vor ajunge, se va stinge becul de afară iar egiptenii vor trebui să apese pe frâne şi să se oprească !

Carele Egiptenilor sigur nu erau prevăzute şi cu sisteme de iluminat ! Moise ÎL cunoştea pe Dumnezeu şi ştia că situaţia este sub controlul deplin al Lui Dumnezeu, chiar dacă aparent totul părea că merge pe dos !

Evreii nu ştiau că şi întunericul este sub comanda Lui Dumnezeu, iar în acest timp, (este probabil că) egiptenii erau bucuroşi de calitatea carelor, a tehnicii militare folosite de ei, datorită căreia erau foarte aproape de realizarea planurilor lor … „să pună mâna” pe evreii, care erau plecaţi din ţară, cu destul de mult timp deja înainte de ei !


II. Intervenţia miraculoasă a Lui Dumnezeu

Dintr-odată au intervenit noaptea şi condiţiile climaterice nefavorabile, (vântul de această dată) ! În Exod 14 : 19 – 21 scrie că :

Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.

El s-a aşezat între tăbăra egiptenilor şi tăbăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.

Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea ; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două”.

Pentru evrei exact aceste lucruri au lucrat spre binele lor, în avantajul lor ! În Psalmul 18 : 28, David spunea :

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu”. Lucrul acesta s-a împlinit literal în viaţa poporului evreu.

Reamintim că în Exod 14 : 19 – 20 scrie că exact la momentul potrivit dintr-odată s-a făcut întuneric pentru Egipteni şi lumină pentru Evrei …

Pentru un necredincios este o simplă coincidenţă. Poate spune că :

Tocmai când să punem mâna pe evrei a apus soarele”.

Dar un creştin ştie că Dumnezeu este Stăpânul coincidenţelor, al suprapunerilor exacte, al intervenţiei Divine la milimetru … exact atunci când este nevoie, nici mai devreme nici mai târziu.

Apostolul Pavel a scris în Romani 9 : 16 că în viaţă realizările :

nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”.

Un exemplu de intervenţie miraculoasă a Lui Dumnezeu este pe vremea Esterei şi a lui Mardoheu. Când era Haman mai sigur că a reuşit … exact atunci a fost învins într-un mod total neaşteptat, fără ca să aibă măcar un mic indiciu că lucrurile ar putea fi altfel decât îşi imagina el.

În această noapte, mâine şi poimâine (între 16 şi 18 Martie 2022) poporul Evreu sărbătoreşte Purim. Despre această sărbătoare, Mardoheu s-a referit ca fiind :

„ … zile

  • în care căpătaseră odihnă scăpând de vrăjmaşii lor. Le-a poruncit să prăznuiască luna
  • în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie, şi
  • jalea lor, în zi de sărbătoare, şi

să facă din aceste zile nişte zile de ospăţ şi de bucurie, când să-şi trimită daruri de mâncare unii altora şi să împartă daruri celor lipsiţi”. (Estera 9 : 22)

Aşa a fost şi în acele momente în care Faraon probabil era sigur de victoria lui … ca a doua zi dimineaţă totul să se sfârşească …


III. Trăirea prin credinţă. Încrederea în Dumnezeu

Moise ştia prin credinţă că totul se petrecea conform planului Divin adică exact aşa cum voia Dumnezeu. Moise nu s-a lăsat influenţat deloc de reacţiile fricii conaţionalilor lui ! În Evrei 11 : 27 – 29 se explică ce era în spatele liniştei lui Moise din acele zile :

  • Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului ; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
  • Prin credinţă a prăznuit el Paştile şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.
  • Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi”. De ce ? Pentru că nu aveau credinţă şi luptau împotriva Lui Dumnezeu.

Cuvântul care este valabil şi pentru noi cei din ”22 este :

Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta ; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta”. (Deuteronomul 28 : 7)

În locul vrămaşilor / duşmanilor, putem pune orice fel de probleme, necazuri, lipsuri, boli etc. cu care ne confruntăm !


În încheiere să ne amintim versurile scrise de Nicolae Moldoveanu :

Nu norul este veşnic, ci soarele-i acel Ce-nvinge şi rămâne stăpân în urmă El !”

Dumnezeu să fie binecuvântat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :