57. LUCRURI GREU DE ÎNŢELES [Luca 4.31–8:55]

57. LUCRURI GREU DE ÎNŢELES

I Podcast I Gânduri din Evanghelia după Luca 4 : 31 – 8 : 55 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Februarie 2022 I

Să observăm câteva situaţii de viaţă care nu sunt doar greu de înţeles pentru noi (cum este şi situaţia din Ucraina), ci sunt cu totul de neînţeles pentru noi !

I. Domnul Isus a ajutat pe cine nu ne-am fi aşteptat şi nu i-a ajutat pe cei la care eram siguri că avea să le vină în ajutor

Domnul Isus l-a vindecat pe robul unui sutaş roman (Luca 7 : 1 – 10) deşi romanii erau cei care i-au cucerit ţara fiind practic duşmanii poporului evreu).
Apoi a înviat un mort (care era un necunoscut pentru EL (a se vedea Luca 7 : 11 – 17) şi după aceste binefaceri Domnul nu l-a scăpat de la închisoare şi implicit de la moarte pe prietenul Lui (pe Ioan Botezătorul) !? Iar prietenul Lui, avea o părere foarte bună despre EL.
În Ioan 3 : 29 sunt scrise cuvintele lui Ioan Botezătorul :
„Cine are mireasă este mire ; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui : şi această bucurie, care este a mea, este deplină”. Ioan se bucura că este prietenul Domnului Isus.
Şi totuşi, (deşi în Proverbe 17 : 17 scrie clar că : „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate”), Domnul Isus nu a intervenit în ajutorul lui Ioan Botezătorul, iar el a ajuns să moară ca martir … (a se vedea Luca 7 : 18 – 35, 9 : 7 – 9).


II. Domnul Isus Şi-a făcut timp pentru alţii … nu şi pentru familie (a se vedea Luca 8 : 1 – 18 şi 8 : 19 – 21)

Apoi a urmat o furtună ce-aducea pericolul de moarte (Luca 8 : 22 – 25) şi exact în acest timp … Isus dormea, fiind foarte obosit.
Exact atunci când ucenicii Lui aveau cea mai mare nevoie de EL (deşi dacă ar fi analizat atent lucrurile şi-ar fi dat seama că şi Domnul Isus avea nevoie de liniştirea furtunii).

Apoi ucenicii (care ştiau cu ce sacrificiu au ajuns în zona respectivă) văd ce înseamnă nerecunoştinţa omenească … Gherghesenii nu au ştiut cu ce sacrificiu au ajuns Isus şi ucenicii Lui la ei pentru a-i ajuta (au avut parte de-o furtună deosebită în drumul lor spre ei).

Îndrăcitul a ajuns să fie eliberat … dar Isus a permis moartea porcilor dintr-o turmă mare… (a se vedea versetul 32 şi Luca 8 : 26 – 39). Care a fost consecinţa ?

Tot norodul din ţinutul gherghesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Isus S-a suit într-o corabie şi S-a întors”. (Luca 8 : 37) Ce să mai înţelegi ?

Ucenicii chiar dacă probabil nu au înţeles pe moment de ce era aşa (să faci bine unui om şi implicit comunităţii care înţelegem că era terorizată de cel demonizat) iar comunitatea respectivă în loc să te primească ca pe un cetăţean de onoare, să se poarte într-un mod total nepotrivit şi împotriva oricărei logici şi chiar şi a bunului simţ … să te roage să pleci de acolo imediat ! Unde era recunoştinţa pentru binele făcut ?


Aşa poate gândim şi noi azi, privind la ce se întâmplă în Ucraina …


Dar abia adupă aceea ucenicii (când au trăit să vadă continuarea) au înţeles că plecarea din ţinutul Gherghesenilor era strict necesară şi urgentă ! De ce ?

Imediat în versetele următoare este descrisă vindecarea unei femei care era bolnavă de 12 ani (a se vedea Luca 8 : 43) urmată de învierea unei fetiţe care avea tot 12 ani (Luca 8 : 40 – 56, şi versetul 42).

Altfel spus, în anul în care o familie a avut o mare bucurie că li s-a născut o fetiţă, o femeie se îmbolnăvea grav şi-i mergea din rău în mai rău … boală, bani daţi, mers la doctori etc.

Dar femeia a fost vindecată oprindu-l din drum pe Domnul Isus … care ar fi trebuit să se grăbească spre casa unde fetiţa „trăgea să moară” (a se vedea Luca 8 : 42).

Iar această oprire a făcut ca în v. 49, Luca să scrie că :

„ … vine unul din casa fruntaşului sinagogii şi-i spune : „Fiica ta a murit, nu mai supăra pe Învăţătorul”.

Poate tatălui îi venea să-I spună :

„Dacă nu Ţi-aş fi spus că este o situaţie gravă, dar uite că te-ai oprit pentru ea şi acum mi-a murit fetiţa”.

Isus însă l-a liniştit pe fruntaşul sinagogii înainte de-a apuca el să spună ce nu trebuie, poate să-I facă reproşuri etc. şi au ajuns în sfârşit la casa unde au găsit pe fetiţa care a decedat între timp :

Toţi plângeau şi o boceau. Atunci Isus a zis : „Nu plângeţi ; fetiţa n-a murit, ci doarme”. (Luca 8 : 52)

Fiind în situaţia respectivă ce părere poţi avea pe moment, când vezi clar care este realitatea (fata este moartă) … şi totuşi, Isus a înviat-o … (Luca 8 : 55) ?


III. Cum se face că prin toate situaţiile de viaţă de care am parte, totuşi Domnul Isus lucrează prin ele şi spre binele meu ?

În Evrei 13 : 8 scrie :

Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci !


Ce să mai spui despre drumul vieţii pe care mergi cu Isus ? Doar că este un drum necunoscut pe care Domnul Isus te va surprinde (uneori chiar de câteva ori în aceeaşi zi), dar poţi fii sigur că deşi uneori nu vei înţelege mare lucru, la fel de sigur este că acest adevăr a rămas valabil :

„ … ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său … ”. (Romani 8 : 28 – 29)


Concluzie

Este înţelept ca în viaţă niciodată să nu ne pripim şi să nu emitem judecăţi la timpul prezent, cuvinte pe care mai târziu să le regretăm, după ce vedem continuarea situaţiei respective !


În încheiere să-L rugăm pe Dumnezeu bazaţi pe versetul scris în Levitic 26 : 6

Doamne Dumnezeule, dă-ne Tu pace în ţară, şi nimeni să nu ne tulbure somnul … şi sabia să nu treacă prin ţara noastră ! Şi Te rugăm frumos să Te înduri şi de Ucraina ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :