56. DUMNEZEU VORBEŞTE [Faptele Apostolilor 7.23, 30, 36]

56. DUMNEZEU VORBEŞTE

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 7 : 23, 30, 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Februarie 2022 I

Dumnezeu alege când, cui şi cum să vorbească scopul Lui declarat fiind eliberarea noastră de ceva sau de cineva care ne produce dureri

În acest studiu vom observa :

  1. când vorbeşte Dumnezeu,
  2. cui îi vorbeşte Dumnezeu,
  3. cum vorbeşte Dumnezeu (ce modalitate foloseşte Dumnezeu pentru a comunica).

I. Când vorbeşte Dumnezeu

Ştefan a spus despre Moise că :

El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel …

Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug …

El i-a scos din Egipt şi a făcut minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi în pustiu, patruzeci de ani”. (Faptele Apostolilor 7:23, 30, 36)

În pasajul bibic din Exod 3 : 1 – 10, este consemnată începerea celei de-a treia perioade din viaţa lui Moise, când el avea optzeci de ani. Lui Moise, Dumnezeu i-a vorbit în timp ce era la lucru … după 40 de ani de zdrobire, (Exod 3 : 1 – 3).

Se împlinea perioada de timp stabilită de Dumnezeu, pe care poporul Evreu a petrecut-o în Egipt, exact după cum a fost anunţat Avram. În Geneza 15 : 13 scrie :

Şi Domnul a zis lui Avram : „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei ; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani”.

În Exod 12 : 40 – 41 este notat că :

Şederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani. Şi, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oştile Domnului au ieşit din ţara Egiptului”.

Şi noi suntem ca Moise, de-abia la sfârşitul vieţii poate că putem constata cât de bine a programat Dumnezeu totul în viaţa noastră.

Pentru Moise dialogul Lui Dumnezeu cu el, în ziua aceea a fost ceva ce i s-a întâmplat, nu putea avea vederea de ansamblu să ştie că de fapt totul era potrivit la minut !


II. Cui îi  vorbeşte Dumnezeu ?

Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, cuiva care a fost este credincios „în cele mai mici lucruri”, se ocupa de oi, (a se vedea Exod 3 : 4 – 6) … „doar atât” a făcut, dar credincioşia lui a fost testată în decursul a patruzeci de ani.

În Luca 16 : 10 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari ; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari”.


III. Cum vorbeşte Dumnezeu ?

Dumnezeu este cel care alege în ce mod să vorbească. În Exod 3 : 1 – 10, Dumnezeu i-a atras atenţia lui Moise printr-un rug (probabil un tufiş) care deşi era în flăcări totuşi nu se mistuia, (nu se prefăcea în cenuşă), şi totuşi arderea era întreţinută în continuare … fără a fi folosit un anumit combustibil (Exod 3 : 7 – 10).


Dumnezeu se poate se folosi şi de împrejurări pentru a ne transmite Cuvântul Lui, dar poate vorbi printr-o vedenie sau prin prooroci (prin darurile Duhului Sfânt şi la ora actuală) :

  1. în Geneza 15 : 1 scrie că : „După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis : „Avrame, nu te teme ; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”.
  2. în cartea II Împăraţi 21 : 10 scrie că : „ … Domnul a vorbit astfel prin robii Săi prorocii …”.
  3. în cartea I Împăraţi 17 : 2 este descris un mod foarte folosit de Dumnezeu pentru a comunica cu omul : vorbirea directă (persoana respectivă aude vocea Lui Dumnezeu) : „Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe … ”.

Dumnezeu are multe metode (mjloace pe care le foloseşte) pentru a ne transmite voia Lui, începând de la Cuvântul scris (Sfânta Scriptură), continuând cu darurile de descoperire ale Duhului Sfânt sau diferite alte mijloace.

Dar oricare ar fi modalitatea folosită de Dumnezeu pentru a ne transmite voia Lui, contează foarte mult să ştim că El ne cunoaşte durerile, dar intervine la timpul stabilit de EL, iar noi (în timp) constatăm că acea durere ne-a făcut bine şi prin ea Dumnezeu şi-a atins un anumit scop avut în vedere pentru binele nostru.


Nu putem spune decât Slavă Domnului (chiar şi pentru situaţiile prin care tocmai ne trece şi la ora actuală) !

În încheiere să facem această rugăciune pentru fraţii noştri din Ucraina, luând ca model versetul din Filimon 1 : 25

Doamne Isuse, doresc ca Harul TĂU să fie cu duhul fraţilor mei din Ucraina şi intervin-o TU în într-un mod vizibil în ajutorul lor cum numai TU ştii şi poţi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :