47. DUMNEZEU NE ESTE APROAPE [Faptele Apostolilor 17.26-28]

47. DUMNEZEU NE ESTE APROAPE

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 17 : 26 – 28 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Februarie 2022 I

În pasajul menţionat mai înainte scrie despre Dumnezeu că : „El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului ; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa … ”.

Deşi noi uneori alegem să stăm departe de EL şi de voia Lui, Dumnezeu nu este departe de niciunul din noi !


Două versete impresionante care ilustrează acest adevăr sunt scrise în Exod 33 : 21 şi [în] capitolul 34 : 5 unde scrie că :

Domnul a zis [lui Moise]: „Iată un loc lângă Mine ; vei sta pe stâncă … Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului”.

Dumnezeu ne este aproape, EL este aproape de creaţia Lui, dar există cineva care ar vrea (şi face tot posibilul) ca omul, creaţia lui Dumnezeu, să fie îndepărtată de Creator ! Să îşi strice mersul şi direcţia de la ce a vrut Dumnezeu să fie şi să facă omul …

În voia Lui Dumnezeu nu a existat răul, mânia, crima lui Cain, nu aşa trebuia să fie relaţia dintre primii doi fraţi, care au trăit în lume !

În voia Lui Dumnezeu nu exista frica şi ruşinea dintre om şi Dumnezeu, nu exista încălcarea cu bună ştiinţă a voiei Lui Dumnezeu !


A venit cel rău, care a pervertit gândirea, strecurând printr-un cuvânt, gândul lui :

Tu Adam, poţi să rămâi copilul Lui Dumnezeu … dar faci ce vrei tu ! Dumnezeu este Dragoste ! Crezi că EL te va pedepsi chiar aşa de aspru pentru aceasta, exact cum a promis (dacă mănânci din fructul oprit) ?”


După acest gând, era deja clar că Dumnezeu nu îşi va distruge creaţia … doar pentru o muşcătură dintr-un fruct, luat din pomul creat tot de Dumnezeu ! Era logic ! Şi nu fructul a fost problema, ci încălcarea interdicţiei a deschis calea păcatului, a răului …

Probabil că acest pom era un pom oarecare … fructul lui nu avea un ADN ce conţinea răul, pe care odată mâncat, omul ar fi intrat sub puterea lui ; un ADN al păcatului ce avea să îi controleze viaţa !


Voinţa noi ne-o controlăm sau îi dăm controlul fie lui Dumnezeu, fie celui rău. Dar trebuie să ştim că … Controlorii de voinţă există ! Ei induc neascultarea de Dumnezeu, prin pofte speciale, făcute pentru satisfacţia clientului pe care cel rău îl înşeală [îl duce de nas dacă este să folosim această expresie extrem de plastică].

Nu lucrul dorit este problema, ci manipularea omului pentru a îl face să-şi trăiască visul bolnav al satisfacerii poftelor cărnii, a firii lui pământeşti ! Să fie tot mai dependent de pământ şi de tot ce-i produce pământul, iar oferta de astăzi este mult mai diversificată decât în Eden.


Acolo pomul cunoştinţei binei şi răului, nu avea concurenţă, era singurul de acest fel, de pe pământ, sau cum s-ar spune : de pe piaţă !

Azi piaţa păcatului şi a păcătuirii are o gamă de produse, mult diversificată. În funcţie de cumpărător şi de poftele lui ! Creaţia poftitoare consumă produsele Păcatului personificat, care este diavolul !

În greacă este Dia bolos şi se traduce prin „cel ce aruncă în două părţi” şi în creaţie şi în Creator … lui nu îi pasă decât de el. În afară de el, de fapt, nici nu există nimeni, aşa gândeşte cel rău, egoismul personificat ! El a rămas păcat şi are ca rol, despărţirea de Creator.

În Psalmul 5 : 4 scrie :

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul ; cel rău nu poate locui lângă Tine”.

Iar în Isaia 59 : 1 – 2 ne amintim că scrie :

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru ; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte !


Este foarte adevărat că păcătuirea îl îndepărtează pe om de Creator … dar nu-L poate îndepărta pe Creator de om !


În Psalmul 145 : 18 scrie că :

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima”.


Şi astăzi, tot Creatorul vine la om pentru a îl recâştiga. Sângele Lui Isus are putere de curăţare mai mare decât are [putere] păcatul de înnegrire.


În încheiere să ÎL rugăm pe Dumnezeu exact cum scrie în I Corinteni 1 : 8.

Doamne Isuse, te rog să mă întăreşti până la sfârşit, în aşa fel ca să fiu fără vină în ziua venirii Tale. Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :