46. ALERGAREA SPRE CER [Filipeni 3.14]

46. ALERGAREA SPRE CER

Podcast I Pasaj Biblic : Filipeni 3 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Februarie 2022 I

Alergarea este termenul Biblic pentru umblarea după ceva, cu scopul de-a atinge un anumit obiectiv.

În viaţa de zi cu zi există cel puţin trei feluri de alergare :

I. Alergarea fără a avea o ţintă clară (neavând obiective precis stabilite)

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău”. (Proverbe 19 : 2)

Cineva spunea că :

Cel ce aleargă spre niciunde, sigur va ajunge la destinaţie !

Un astfel de exemplu este şi în Biblie. În cartea II Samuel 18 : 22- 23 scrie că :

Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis iarăşi lui Ioab : „Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuşi.” Şi Ioab a zis :

Pentru ce vrei să alergi, fiule ? Nu este o solie care-ţi va fi de folos”.

Orice s-ar întâmpla vreau să alerg”, a zis din nou Ahimaaţ. Şi Ioab i-a zis : „Dă fuga !” Ahimaaţ a alergat pe drumul care duce în câmpie şi a luat-o înaintea lui Cuşi”.

Aşa pot să fiu şi eu. Să am râvnă din belşug, să fac ceva, să fiu ocupat tot timpul, dar fără ca acest activism să fie după voia Lui Dumnezeu.


II. Alergarea după lucruri fără valoare

În Proverbe 28 : 19 scrie că :

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie”.

Dacă în loc de nimic vom scrie zero, vom avea o adunare de acest fel : Zero plus zero plus zero este egal tot cu zero.
Rezultatul este zero, dar adunarea de zerouri poate dura o viaţă întreagă, iar omul respectiv va fi extrem de ocupat, (în adevăratul sens al cuvântului) !


Nimicul nu se obţine aşa de uşor, deoarece cel rău nu îşi vinde ieftin nonvalorile


Aceste feluri de alergare duc la timp irosit, fără realizări concrete. Apostolul Pavel le scria credincioşilor din Galatia despre faptul că el şi-a verificat viaţa şi învăţătura pe care o dădea celorlalţi. În Galateni 2 : 2 scria :

M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar”.

Practic apostolul Pavel şi-a verificat nu numai trecutul (el spune : să fi alergat) ci şi prezentul (să alerg … în zadar).

Dacă apostolul Pavel, căruia Domnul îi vorbea în mod personal a avut nevoie de o autoevaluarea înseamnă că verificarea felului în care-mi trăiesc viaţa nu este doar necesară ci este şi foarte importantă. Credincioşilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris :

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi ? … ”. (II Corinteni 13 : 5)

Adică :

Nu te preocupa foarte mult de altul ci priveşte şi verifică-ţi viaţa ta, dacă este în regulă (din punct de vedere spiritual) înaintea Lui Dumnezeu !


III. Alergarea având un obiectiv clar

Corintenilor, apostolul Pavel, le-a destăinuit mentalitatea lui :

Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt”. (I Corinteni 9 : 26)


Care sunt priorităţile omului care are un obiectiv clar în viaţă ?

  1. Trăirea în prezenţa Lui Dumnezeu. În Psalmul 61 : 4 scrie : „Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – (Oprire)”.
  2. O altă prioritate este rugăciunea. În Psalmul 109 : 4 scrie : „Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici ; dar eu alerg la rugăciune”.
  3. O prioritate zilnică şi pentru mine să fie Cuvântul, Cuvântul Lui Dumnezeu. În Psalmul 119 : 32 scrie : Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg”.

Care este obiectivul final al alergării omului pe pământ ?

Să ajungă în Cer iar Acolo să primească o recompensă pentru activitatea depusă când trăia pe pământ !

Apostolul Pavel scria în Filipeni 3 : 14 :

„… alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”.

Doamne ajută-mă şi pe mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :