40. Învierea morţilor, Evanghelia după Matei 22 : 23, 29 – 31

Învierea morţilorÎn aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere … Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi ! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice :

„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii”. (Evanghelia după Matei 22 : 23, 29 – 31)

Un misionar ajunse în Africa spre a vesti Evanghelia unui trib, care avea un rege cu numele : „Macaba”. Misionarul începu a vesti despre Isus și când a spus că morţii vor învia, sălbaticii rămaseră uimiţi.

-„Nu e aşa, că morţii nu vor învia ?”- îi spuse regele Macaba îngrozit. Misionarul însă îi răspunse :

– „Aceea ce am zis nu e numai o credinţă, ci este un adevăr !

-„Va învia şi tatăl meu ?

-„Da şi el”.

-„Cei căzuţi în războiu, şi sclavii mei, doar nu ?

-„Şi ei vor învia !” Regele cuprins de nelinişte, să întoarce spre sfetnici şi le zice :

-„A-ţi auzit voi înţelepţilor, ce susţine acest străin ?” După o clipă de ezitare parcă, se adresează iarăş misionarului :

– „Părinte, eşti un mare învăţat şi toate cuvintele tale m-au bucurat, însă din învierea tuturora din morţi nu va fi nimic, şi nici nu voesc să aud mai mult despre ea ! Morţii nu pot să învie. Dar, nici să nu învie !

-„De ce să nu vorbesc despre înviere mai mult ?” zise misionarul mirat.
Regele sare sus, apucă cu mâna pumnalul, îl învârteşte amenințător în jurul său şi strigă :

– „Eu Macaba am ucis mii de oameni în viaţă, dacă aceştia vor învia cu toţii, ce vor face cu mine ? Nu ! Ei să nu învie”.

Macaba a zis, ceea-ce mulți oameni din zilele noastre judecă : Nu e permis să învie, altcum eu sunt pierdut !

Cu toată dreptatea … care va fi soartea ta „iubite creștine” dacă ar învia tatăl și mama ta de cari ţi-ai bătut joc, ca să ajungi mai repede la avutul lor, dacă vor învia fraţii şi surorile, pe cari ai căutat să-i tragi pe sfoară, pentru a-ţi însuşi o parte mai mare din avuţia părintească … dacă ar învia nenorociţii și cerşetorii, faţă de cari te-ai arătat a fi o inimă de piatră ?! O să învie morţii creştine !