324. SUNT ACUZATOR SAU CONCILIATOR [Iov 19.1–5 I 2 Timotei 2.24–26 I Marcu 10.17-27]

324. SUNT ACUZATOR SAU CONCILIATOR ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 19 : 1 – 5 I 2 Timotei 2 : 24 – 26 I Marcu 10 : 17 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Noiembrie 2022 I

În urmă cu mai mult de douăzeci de ani, la sfârșitul unei slujbe, o soră în vârstă mi-a spus că vrea să vorbească cu mine. Pe vremea aceea mesajele Biblice care erau rostite de la amvon, în general erau aspre, lipsite de indulgență și de empatie.

Poate nici nu ne-am dat seama (pe vremuri) cât de mult am fost influențați de sistemul comunist în care am crescut, dar acesta era tonul folosit pentru transmiterea unui mesaj Biblic.

Sora mi-a spus ceva ce mi-a dat foarte mult de gândit și sunt convins că a stat de vorbă cu mine după ce s-a rugat destul de mult pentru mine, înaintea Lui Dumnezeu. De aceea mi-au și rămas în minte cuvintele ei. Redau doar o parte din ce mi s-a spus (și bineînțeles că nu sunt redate exact cuvintele de atunci, ci ideile principale).

Frate, oamenii sunt suficient de loviți nu mai este nevoie să fie răniți prin cuvinte. Ei sunt ca iarba aplecată la pământ. Cuvintele tale trebuie să fie ca roua, care ridică, care înalță spiritual”.

Și pe vremea aceea erau foarte multe mesaje inspirate din Duhul Sfânt, dar uneori tonul folosit de unii dintre predicatori era greșit. Sora mi-a mai spus și despre ce am nevoie din punct de vedere spiritual și ce trebuie să cer de la Dumnezeu. Am făcut așa și Dumnezeu într-adevăr a intervenit într-un mod supranatural.


Astăzi, poate mai mult ca atunci este nevoie de încurajare, de critică constructivă nu de limbajul acuzator care te face să devii defensiv când îl auzi.


Reamintim că a folosi critica într-un mod distructiv înseamnă :

„A arăta cu răutate (sau cu exagerare) părțile slabe ale unui lucru sau ale unei persoane ; a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri și greșeli ; a bârfi”. (DEX, 2009)

A distruge are următorul înțeles :

„(Figurat). A face să-și piardă … întreaga liniște sufletească”. (DEX, 2009)


Critica folosită într-un mod distructiv exact lucrul acesta îl face face. Ne face să ne pierdem întreaga liniște sufletească și noi și cei cu care vorbim, atunci când starea noastră interioară nu este în regulă înaintea Lui Dumnezeu … Și noi știm lucrul acesta !

Dar a critica pe cineva în mod constructiv înseamnă a-i scoate la iveală greșelile și lipsurile lui, indicându-i însă și mijloacele necesare pentru eliminarea punctelor slabe din caracterul celui căruia îi vreau binele.


Să observăm un exemplu de critică distructiv și cum se manifestă critica constructivă (corectarea sau îndreptarea cu blândețe a cuiva).


Efectele criticii distructive sunt notate în Iov 19 : 1 – 5 unde este notată reacția pe care-a avut-o Iov, după ce-a auzit o parte din cuvintele pe care i le-au adresat cei trei prieteni ai lui, care nu erau rău intenționați :

Iov a luat cuvântul şi a zis : „Până când îmi veţi întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre ? Iată că de zece ori m-aţi batjocorit ; nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa ?

Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeţi că mă puteţi lua de sus ? Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat ?


Iov întreba :

Până când îmi veţi întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre ?” (Iov 19 : 2)

Pentru a înțelege cât de mare poate fi impactul negativ al cuvintelor vom nota o traducere literală a acestui verset :

Până când îmi veți provoca durere sufletului și mă veți rupe în bucăți cu cuvinte ?


Acest lucru se realiza prin acuzațiile nefondate pe care toți trei i le aduceau lui Iov dar și prin faptul că au tot repetat aceleași cuvinte fără rost, așa că la un moment dat (și probabil că a trecut destul de multă vreme din momentul începerii aducerii acestor acuzații) … așa că Iov la un moment dat, a trebuit să le spună : „de zece ori m-aţi batjocorit” (Iov 19 : 3).

Un om dacă vrea să asculte, ascultă de prima dată când i se spune ceva. Nu trebuie să-i tot spun și să-i tot repet aceleași acuzații. Aceast mod de-a proceda poate face mai mult rău decât bine.


Dar să observăm și opusul unei asemenea metode pentru a înțelege ce înseamnă critica constructivă sau ca să folosim limbajul Nou Testamental : „îndreptarea cu blândețe” (cum se schimbă răul în bine, cum se corectează purtarea).

În II Timotei 2 : 24 – 26 scrie :

Şi robul Domnului nu trebuie să se certe ; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului ; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia”.

Un exemplu de comportare plină de blândețe este notat în Marcu 10 : 21 – 22 unde scrie despre omul bogat care căuta mântuirea că :

Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis : „Îţi lipseşte un lucru ; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.” Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot ; căci avea multe avuţii”.

Cât de frumos s-a purtat Domnul Isus cu el, deși scrie că omul respectiv a venit la Domnul Isus (într-un moment nepotrivit, am spune noi) :

Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat : „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică ?” (Marcu 10 : 17)

Iar Domnul Isus Și-a făcut timp pentru el, deși știa care avea să fie decizia omului respectiv, deoarece după ce a auzit condițiile puse de Domnul Isus :

Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot ; căci avea multe avuţii”. (Marcu 10 : 22)

Practic între Domnul Isus și avuțiile lui, omul respectiv a ales bogățiile (cel puțin atunci). Și totuși Domnul Isus, l-a iubit.


Adevărul este că Domnul Isus la fel Se poartă și cu noi. Și pentru noi Își face timp. Ne vorbește și ne corectează gândirea greșită (cu bândețe) și totuși EL ne iubește deși atât de greșit alegem uneori !


Doamne Isuse, Te rog trăiește-Ți viața prin mine și dă-mi Harul de-a accepta voia Ta pentru mine … chiar și atunci când totul se schimbă dintr-odată, iar lucrurile iau exact întorsătura care nu-mi este pe plac ! Doamne ajută și Doamne dă izbândă așa cum numai TU știi și poți fiecăruia dintre noi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :