317. ÎNVERȘUNAREA [Geneza 31.36 I Geneza 29.14-15 I 1 Samuel 24.1–15]

317. ÎNVERȘUNAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 31 : 36 I Geneza 29 : 14 – 15 I 1 Samuel 24 : 1 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Noiembrie 2022 I

Înverșunarea. Ce este și cum se manifestă ? A se înverșuna înseamnă : „A deveni sau a face să devină necruțător, neînduplecat; a (se) îndârji”. (DEX, 2009) Omul înverșunat este omul înrăit, care nu cedează, nu consimte, nu lasă de la el ci se ține de răul pe care și l-a propus să i-l facă altuia.

În Geneza 31 : 36 scrie că :

Iacov s-a mâniat şi a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul şi i-a zis : „Care este nelegiuirea mea şi care este păcatul meu de mă urmăreşti cu atâta înverşunare ?

Într-o altă traducere (Berean Standard Bible) scrie că :

Apoi Iacov s-a înfuriat și l-a provocat pe Laban. „Care este crima mea?” el a spus. „Pentru ce păcat al meu m-ai urmărit atât de fierbinte ?

Altfel spus :

De ce îmi faci atâta rău ? De ce ești atât de pornit împotriva mea ?


Este interesant de observat că Laban nu i-a dat niciun răspuns, deoarece este clar că nu putea să explice de ce i-a tot făcut rău ginerelui său !


Dar pentru a înțelege mai bine ce înseamnă înverșunarea vom observa un alt studiu de caz și anume, cum s-a comportat Saul față de David.

În I Samuel 20 : 32 – 33 scrie că :

Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, şi i-a zis: „Pentru ce să fie omorât? Ce a făcut ?” Şi Saul şi-a îndreptat suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David”.

Saul nu avea niciun argument și totuși îi voia răul unui om care i-a făcut bine !

În I Samuel 24 : 1 – 15 scrie că atunci :

Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit şi i-au spus : „Iată că David este în pustiul En-Ghedi.” Saul a luat trei mii de oameni aleşi din tot Israelul şi s-a dus să caute pe David şi pe oamenii lui până pe stâncile ţapilor sălbatici.

A ajuns la nişte stâne de oi, care erau lângă drum ; şi acolo era o peşteră în care a intrat să doarmă. David şi oamenii lui erau în fundul peşterii. Oamenii lui David i-au zis : „Iată ziua în care Domnul îţi zice : „Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale ; fă-i ce-ţi va plăcea.”

David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul. Şi a zis oamenilor săi : „Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el ! Căci el este unsul Domnului.”

Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi şi i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peşteră şi şi-a văzut înainte de drum.

După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul : „Împărate, domnul meu !” Saul s-a uitat înapoi, şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat. David a zis lui Saul : „De ce asculţi tu de vorbele oamenilor care zic : „David îţi vrea răul” ?

Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat şi am zis : „Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.” Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea.

Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire şi că n-am păcătuit împotriva ta.

Totuşi tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viaţa. Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine ; dar eu nu voi pune mâna pe tine.

Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel ? Pe cine urmăreşti tu ? Un câine mort, un purice. Domnul va judeca şi va hotărî între mine şi tine, El va vedea. El îmi va apăra pricina şi El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta.” … ”.


Ce învăț de aici ?

Chiar dacă un om îmi vrea răul aceasta nu înseamnă că și eu trebuie să devin dușmanul lui. Ce face el, este decizia lui iar modul în care reacționez eu, este decizia mea.

La fel cum Saul i-a vrut răul lui David, fără a avea niciun motiv real (deși noi știm că a fost motivat de invidie) și Laban voia cu orice chip să îi facă rău lui Iacov deoarece probabil că i-a fost antipatic de la început.

În Geneza 29 : 14 – 15 scrie că după ce Iacov a ajuns în Padan Aram :

Iacov a stat la Laban o lună. Apoi Laban a zis lui Iacov : „Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba ? Spune-mi ce simbrie vrei ?” … ”.

Dar ceea ce înțelegem și din acest mod de exprimare este faptul că Laban era de felul lui un om dificil.


Dacă am pe cineva care îmi face rău, eu fiind sub autoritatea lui, din punct de vedere Biblic, trebuie să rămân supus chiar dacă sunt nedreptățit. Eu nu am nimic cu „Laban” ci înțeleg că prin el Dumnezeu mă modelează, de aceea rămân în ascultare, iar când școala s-a terminat, Dumnezeu va interveni.

Există piese care se prelucrează prin așchiere (adică se tot taie din ele). Ele trec printr-un asemenea proces de producție până ajung să fie produsul final.

Când totul s-a terminat, piesa este scoasă din strung (din mașina prin care a fost prelucrată), este eliberată din presiunea în care stătea, nu se mai taie nimic din ea deoarece procesul de prelucrare s-a terminat.


Dacă am și eu pe cineva care îmi tot face rău cu înverșunare, dar fără a avea niciun motiv real este bine să înțeleg că Dumnezeu l-a îngăduit în viața mea spre binele meu, dar Dumnezeu a permis aceasta cu un scop. Pentru a mă face mai asemănător cu Domnul Isus (a se vedea Romani 8 : 28 – 29).


De aceea voi spune : „Slavă Lui Dumnezeu pentru tot ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :