314. RESENTIMENTELE 3. PRODUCEREA TULBURĂRII [Evrei 12.15 I Faptele Apostolilor 8.5–23]

314. RESENTIMENTELE 3. PRODUCEREA TULBURĂRII

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 12 : 15 I Faptele Apostolilor 8 : 5 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Noiembrie 2022 I

Resentimentul sau ostilitatea față de cineva care poate a fost provocată de o nemulțumire și se manifestă prin dușmănia interioară față de un om care nici măcar nu știe ce atitudine are persoana respectivă față de el.

Dar cel care păstrează în el resentimentul (amărăciunea fiind termenul folosit în Evrei 12 : 15) poate avea foarte mari probleme, deoarece resentimentul este comparat cu o rădăcină din care se va dezvolta o altă plantă (și așa mai departe). Iar el va fi chinuit și va deveni o persoană dificilă, nemulțumită, irascibilă de a cărei companie nimeni nu se va bucura.

Iar aici trebuie să amintim zicala care spune :

Când Ion are o problemă cu toată lumea, Ion este problema !

De aceea reamintim că în cartea Evrei 12 :15 scrie :

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă [gr. phuó] tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea”.


Astăzi vom analiza :

3. PRODUCEREA TULBURĂRII

În Evrei 12 : 15 scrie despre rădăcina de amărăciune care dacă nu este smulsă sigur va produce tulburare și nu se rămâne doar la stadiul de resentiment pe care cineva îl păstrează în suflet împotriva altcuiva.

„… să vă aducă [gr. phuó] tulburare”.

La fel cum dacă o rădăcină nu este smulsă din pământ sigur va produce ceva, deoarece este normal ca în stadiul următor din ea să răsară planta, la fel este și cu resentimentul.

Dacă problema nu este rezolvată, dacă în om rămâne nemulțumirea sau dușmănia sau antipatia față de altcineva, sigur ceea ce inițial este doar în el se va vedea afară.


Verbul tradus cu „a aduce” [gr. phuó] înseamnă „a produce” și are înțelesul de „a germina sau a crește (a încolți, a produce), la propriu sau la figurat”.

Să observăm un studiu de caz. Un alt pasaj din Biblie în care este scris despre amărăciune (despre resentiment) este Faptele Apostolilor 8 : 14 – 23 unde este consemnat faptul că :

Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.

Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.

Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis : „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.”

Dar Petru i-a zis : „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani !

Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă ; căci văd că eşti plin de fiere amară şi în lanţurile fărădelegii.” … ”.

Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat acolo să ne reamintim ce s-a petrecut înainte de acest eveniment. În Faptele Apostolilor 8 : 5 – 13 scrie că :

Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete ; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

În cetate era un om, numit Simon, care zicea că este un om însemnat ; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei. Toţi, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau : „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte „mare”.”

Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.

Chiar Simon a crezut ; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau”.


Pentru Simon care a fost omul care era în centrul atenției, să treacă pe locul doi nu a fost ceva ce putea să accepte. O schimbare a vieții se pare că a fost și la el, dar ceea ce este notat limpede este că avea în el resentimentul față de Filip, care i-a luat locul.

În momentul în care au venit cei care erau superiorii lui Filip și au făcut ceva ce Filip nu putea să facă, Simon a cerut în particular ca să primească el acel ceva pe care Filip nu-l putea face. De ce ?

Putem înțelege că Simon voia ca numai prin el să se primească botezul în Duhul Sfânt iar așa după plecarea apostolilor el avea să preia din nou funcția de șef în Samaria, deoarece el nu putea accepta ca altul să fie mai bine văzut decât el.

Ori această atitudine produce tulburare dar Luca nu a consemnat ce stare a avut Petru când a auzit cuvintele lui Simon dar este clar că a fost iritat de atitudinea lui Simon.

Tulburarea este acel ceva care se produce în tine de exemplu atunci când vezi ce face cineva care are o mare doză de nesimțire și de tupeu.

Cam ce simți tu, când ești la magazin la cumpărături și tu stai la un rând de ceva vreme deja, ai încă cinci persoane înaintea ta(să zicem) când deodată vine altcineva și intră în față. Nu-ți crește tensiunea și sigur, ca om în acele momente numai să îl binecuvântezi nu-ți vine ?

Aceasta este tulburarea despre care scrie în Evrei 12 : 15. Și reamintim acest verset :

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea”.

ÎL rugăm pe Dumnezeu ca de fiecare dată când apar astfel de situații să ne ajute să clarificăm lucrurile cât mai repede și deoarece noi știm foarte bine că iertarea noastră este condiționată de modul în care noi îl iertăm pe cel care ne-a greșit.


Doamne Isuse dă-mi și mie izbânda în lupta cu mine însumi că tare mari probleme îmi mai fac ! Doamne Isuse, trăiește-ți viața Ta prin mine ! Și ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :