313. RESENTIMENTELE 2. RĂDĂCINA DE AMĂRĂCIUNE [Evrei 12.15 I Proverbe 17.25 I Efeseni 4.29–32]

313. RESENTIMENTELE 2. RĂDĂCINA DE AMĂRĂCIUNE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 12 : 15 I Proverbe 17 : 25 I Efeseni 4 : 29 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 Noiembrie 2022 I

Sinonimul amărăciunii este resentimentul care este un : „Sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche ; dușmănie, ură, pică, antipatie …”. (DEX, 2009)

Credinciosul nu trebuie să mențină în el o plantație de resentimente deoarece situația lui nu se va ameliora ci se va agrava și doar va reuși să-i îndepărteze de el chiar și pe cei care țin la el, deoarece chiar dacă există oameni care iubesc amarul (cum ar fi cafeaua) totuși nu vor să-l aibă în viața lor în cantități mari.

Resentimentele pot fi eliminate, discutând concret cu „sursa amărăciunilor” noastre, cerând iertare și oferind iertare. Și dacă tot am amintit cafeaua. Dacă este prea amară știi că trebuie să mai adaugi zahăr.

Cam tot la fel este și cu oamenii care conțin o cantitate mare de amărăciune. Îndulcește-i cu ce știi că le place. Iar dacă nu știi … află !

Reamintim că în cartea Evrei 12 :15 scrie :

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea”.


Astăzi vom analiza :

2. RĂDĂCINA DE AMĂRĂCIUNE

Expresia este tradusă literal și exact așa este și în limba greacă. Grecescul rhiza se traduce cu :

rădăcină, sursă ; ceea ce vine de la rădăcină”.


Când ne referim la rădăcina de amărăciune ne gândim la sursa amărăciunii din viața unui om. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă această expresie să observăm ce găsim scris în Biblie despre amărăciune.

Pentru aceasta vom aminti trei exemple din Vechiul Testament.

  1. În Geneza 26 : 35 scrie despre două nurori că : „Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca”.
  2. Apoi în Geneza 27 : 34 este notată reacția lui Esau, când a auzit că a fost înșelat pentru a doua oară de fratele lui : „Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari ţipete, pline de amărăciune, şi a zis tatălui său : „Binecuvântă-mă şi pe mine, tată !” …
  3. Ultimul exemplu la care ne vom opri este cel din viața lui Naomi, care la întoarcerea în țară a vorbit cu câteva vechi cunoștințe de-ale ei iar în Rut 1 : 20 scrie că : „Ea le-a zis : „Nu-mi mai ziceţi Naomi ; ziceţi-mi Mara [adică : Amărăciune] căci Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune”.

Rădăcina de amărăciune sau sursa amărăciunii diferă în cele trei cazuri.

În primul caz, pentru socri, sursa de amărăciune au fost două nurori care aveau alte convingeri religioase (cum se spune la ora actuală) și evident că având alte valori de viață, aveau și un comportament total diferit față de al socrilor lor.

În Geneza 26 : 34 – 35 scrie că :

La vârsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca”.

Pentru a înțelege mai bine sensul acestui text vom reda altă traducere : „Care au fost o durere a minții pentru Isaac și pentru Rebeca”. [Traducere literală]

Nu este exclus ca Esau să fie sursa proverbului notat în cartea Proverbe 17 : 25 unde scrie că :

Un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut”.

În fond Esau și-a ales soțiile care i-au amărât părinții, iar în timp, când și-a dat seama cât rău reușește să le facă părinților lui prin cele două soții în loc de-a face ceva pentru ca relațiile să fie mai bune, „a turnat mai mult gaz pe foc” … și și-a mai luat încă o soție de același model cu primele două !


În al doilea caz, sursa amărăciunii a fost fratele care a profitat de fratele lui. Este greu de înțeles cum de este atât de greu de menținut unitatea chiar și într-o familie cu doi copii !

În urmă cu ani de zile, cineva mă întreba. De ce crezi că Domnul Isus a spus :

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18 : 20) ?

Exact din acest motiv … fiindcă oamenii țin la părerile lor, au caracterul lor, își caută interesele lor și este greu chiar să fie trei oameni într-un loc, având unitatea spirituală întrei ei, unitate care este necesară pentru prezența Divine !


Iar în al treilea exemplu, Naomi avea amărăciunea în inimă : „din cauza lui Dumnezeu”. Ea nu dădea vina pe nurori, ci dimpotrivă s-au înțeles foarte bine cu ele.

Nu a dat vina nici pe soțul ei pentru decizia luată de-a pleca din țară și pentru tot ce-a urmat ci considera că Dumnezeu este sursa amărăciunii ei.

S-a cam pripit și avea să constate că Dumnezeu este Bun, iar viața ei avea să capete un alt curs, unul extrem de frumos, iar ea a rămas în istorie ca fiind una dintre străbunicile Domnului Isus !


Dar ce este amărăciunea ?

În greacă este folosit un cuvânt (pikria) care înseamnă : „asprime… un spirit amar (resentiment)”.

În concluzie vom nota cuvintele apostolului Pavel care rezumă cel mai bine acest studiu despre amărăciune :

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură ; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”. (Efeseni 4 : 29 – 32)


Să nu uităm că Esau a fost „rădăcina”, adică sursa amărăciunii pentru părinții lui dar ce-a semănat a secerat … fratele lui i-a produs lui amărăciune ! De aceea ar fi bine să mă întreb, (când am parte de amărăciune din partea cuiva) :

Oare nu cumva Dumnezeu îmi dă o lecție din cauză că și eu am amărât pe altul ?” Și în loc să învinuiesc … nu ar fi mai bine să-mi fac ordine în viață ?

Iar un alt adevăr este faptul că eu nu-i pot controla pe cei din jurul mei, iar ei nu sunt prevăzuți cu anumite setări pe care eu să le selectez doar apăsând pe un buton, iar ei să aibă imediat un alt comportament.

Trebuie să trăiesc într-o iertare continuă și să mă gândesc că nu întâmplător Dumnezeu ține în viața mea astfel de oameni. Nu cumva este ceva de schimbat la mine și de vină nu sunt ei, ci eu ?!


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos pentru toți oamenii pe care i-ai adus în viața mea și Te rog să-i binecuvântezi cum numai TU știi și poți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :