307. NU TE LĂSA CUCERIT DE RĂU CI ÎNVINGE RĂUL PRIN BINE [Romani 12.21 I Geneza 31.29 I 1 Samuel 24.13]

307. NU TE LĂSA CUCERIT DE RĂU CI ÎNVINGE RĂUL PRIN BINE 

I Podcast I Pasaj Biblic : Romani 12 : 21 I Geneza 31 : 29 I I Samuel 24 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Noiembrie 2022 I

Din domeniul neputințelor face parte și răutatea. Ea este o trăsătură de caracter specifică omului fiind înnăscută. Dar poate fi comparată și cu o buruiană care crește în mod natural în grădina sufletului dar se poate dezvolta numai dacă este lăsată, dar eu pot decide să o smulg (să nu o las să se dezvolte) și să cultiv constant în locul răutății bunătatea.

Noi știm că rădăcina răutății rămâne în noi deoarece răutatea face parte din natura umană, dar un om în viața căruia trăiește Domnul Isus, dacă este plin de Duhul Sfânt, prin viața lui se va manifesta constant și Roada Duhului Sfânt din care face parte și bunătatea.

Laban este un exemplu de om rău care era pornit să facă rău, dar Dumnezeu l-a oprit. Deși trăiau în vremea Vechiului Testament, despre Iacov scrie că i-a întors răul cu bine : „Iacov a adus o jertfă pe munte şi a poftit pe fraţii lui să mănânce ; ei au mâncat şi au rămas toată noaptea pe munte”. (Geneza 31 : 54)

Cum adică ? Știi că te-a urmărit să-ți facă rău iar tu îi spui : „Fratele meu ?” Da, deoarece așa este învins răul, făcând bine !
În Geneza 31 : 42 – 43 sunt notate cuvintele pe care Iacov (omul devenit liber de aproximativ zece zile) i le-a spus lui Laban (fostul stăpân în a cărui robie a stat de bunăvoie) :

Dacă n-aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferinţa mea şi osteneala mâinilor mele şi ieri noapte a rostit judecata”.

Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov : „Fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceştia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea şi tot ce vezi este al meu. Şi ce pot face eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe care i-au născut ?”


Trebuie ca un om să aibă o mare doză de lipsă de bun-simț, ca după douăzeci de ani în care nu și-a ajutat cu nimic fetele și pe copiii lor, să spună :

„ … ce pot face eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe care i-au născut ?

Dar până acum ce-ai făcut, nu ai observat că ai două fiice care sunt căsătorite ?”, ar fi putut să-l întrebe Iacov. A fost Harul Lui Dumnezeu faptul că Dumnezeu i-a stat alături lui Iacov … poate datorită lui Avraam şi lui Isaac.

În Geneza 31 : 42 sunt scrise cuvintele lui Iacov, care i-a spus lui Laban :

Dacă n-aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferinţa mea şi osteneala mâinilor mele şi ieri noapte a rostit judecata”.

Peste ani, David avea să spună, (în Psalmul 124 : 1 – 2) :

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum !


Dar numai Dumnezeu ştie de câte binecuvântări avem parte şi de câte lucruri rele suntem păziţi datorită înaintaşilor noştri (părinții și bunicii care I-au fost credincioşi Lui Dumnezeu și pe care-i amintea și Iacov) iar Dumnezeu se ţine de cuvânt şi are grijă de urmașii unui credincios până la a mia generaţie (a se vedea Exod 20 : 5 – 6)!


În Geneza 31 : 29, scrie cu ce gând l-a urmărit Laban pe Iacov :

Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău ; dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută : „Fereşte-te să spui o vorbă rea lui Iacov !

Pentru un om care îi aparține celui rău un astfel de comportament este ceva obișnuit și anume să-i facă rău altuia, dar pentru un creștin nu este la fel.

Chiar dacă un credincios ar fi tentat la un moment dat să-i facă cuiva un rău, el trebuie să decidă să nu dea curs acelei porniri spre rău și să aleagă să-i facă persoanei respective un bine.

Apostolul Pavel a spus :

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine”. (Romani 12 : 21)

Pentru „a birui” este folosit de două ori același cuvânt grecesc (nikaó) care înseamnă „a cuceri, a învinge”.


Romani 12 : 21 ar putea fi tradus astfel :

Nu te lăsa cucerit de rău, ci învinge răul prin bine”.


Exact așa a procedat David cu Saul … care voia să-l omoare.

Așa a potrivit Dumnezeu lucrurile că David a ajuns în situația de-a se putea răzbuna pe Saul, dar a ales să-l ierte. David și-a învins tentația de-a-l omorî pe cel care voia să-i ia viața.

În I Samuel 24 : 13 sunt notate cuvintele pe care David i le-a spus lui Saul :

Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine”.

În I Samuel 24 : 9 – 13 scrie că :

David a zis lui Saul : „De ce asculţi tu de vorbele oamenilor care zic : „David îţi vrea răul” ?

Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor ; dar te-am cruţat şi am zis : „Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.”Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea.

Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire şi că n-am păcătuit împotriva ta. Totuşi tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viaţa.

Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine ; dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine”.

Practic David a arătat că el nu este de la Cel rău ci a aplicat reversul zicalei pe care tocmai a citat-o și am putea spune că : „Binele de la Cel Bun vine” adică de la Dumnezeu.

În Marcu 10 : 18 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Nimeni nu este bun decât Unul singur : Dumnezeu”.


În final să definim termenii rău și bun pentru a neputea analiza viața.

Rău este cel :

I. Care are însușiri negative ; lipsit de calități pozitive.1. Care face, în mod obișnuit, neplăceri altora”.


Bun este cel :

Care face în mod obișnuit bine altora, care se poartă bine cu alții ; binevoitor”. (Ambele definiții au fost preluate din DEX, 2009)


Termenii rău și bun sunt definiți din punctul de vedere utilitarist (și explică morala prin utilitate) adică în funcție de comportamentul omului și nu de ceea ce este omul respectiv în esența sa, dar eu pot să mă întreb :

Cei din jur care văd ce fac, ce spun despre mine ? Că sunt al Celui Bun, al Lui Dumnezeu sau că în mod obișnuit le fac altora numai neplăceri și sunt al celui rău ?


Doamne Isuse, trăiește-ți viața Ta și prin mine și ajută-mă să fac bine și prin mine să întorci mulți oameni la Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :