29 I 2023. MÂHNIREA [Geneza 6.6-7 I Geneza 34.7]

29 I 2023. MÂHNIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 6 : 6 – 7 I Geneza 34: 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Ianuarie 2023 I

Un sinonim al supărării este mâhnirea. Dar reamintim faptul că supărarea este asemenea unei mușcături de șarpe, o înțepătură a lui Satana prin care se introduce o picătură din veninul Celui rău.
Dacă omul nu se tratează la timp, starea lui de sănătate spirituală (și toată viața oricărui credincios) poate lua o întorsătură nedorită din momentul respectiv.

Pentru început reamintim faptul că supărarea ca stare a inimii, ca trăire interioară nu este ușor de definit.


În traducerea Cornilescu, în Geneza 34 : 7 scrie că atunci :

„ … când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat [ebr. atsab] şi s-au mâniat foarte tare …”.

Aici este a doua ocurență, al doilea pasaj din Biblie în care este folosit ebraicul atsab.


În limba ebraică pentru supărare (cum apare în traducerea Cornilescu) este folosit atsab care înseamnă și nemulțumit.

Pentru a înțelege mai bine la ce se referă acest cuvânt, astăzi vom nota numai primul exemplu de supărare din Biblie așa cum apare atsab în ebraică.


Primul pasaj în care este folosit atsab este Geneza 6 : 6 – 7 unde scrie că atunci când a văzut degradarea spirituală a omului :

I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit [ebr. atsab] în inima Lui. Şi Domnul a zis : „Am să şterg [ebr. machah : a desfiinţa, a extermina] de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului ; căci Îmi pare rău că i-am făcut.” … ”.

Din Geneza 6 : 6 – 7 observăm că mâhnirea Divină este un sinonim al supărării.

Mâhnirea este un :

sentiment de întristare, îndurerare, amărăciune, supărare”. (DEX, 2009)


[Doar ca o paranteză vom nota faptul că în 1929, (adică aproximativ în perioada în care a fost făcută traducerea Cornilescu) a mâhni era definit ca „a (se) întrista foarte” (a se vedea Șăineanu, 1929) în timp ce același cuvânt, după numai optzeci de ani este definit ca : „A cauza sau a simți o (ușoară) durere sufletească” (a se vedea DEX, 2009).

O concluzia este aceasta.

Dacă nu apelăm la un Lexicon Biblic și dacă totuși vrem să prezentăm cu acuratețe sensul cuvintelor, este mai înțelept să folosim dicționare apărute în perioada în care a fost făcută traducerea Cornilescu.

Altfel s-ar putea ca fără rea voință să denaturăm sensul unor cuvinte și să ne bazăm teologia și viața pe erori de gândire].


Dar mâhnirea Divină (despre care scrie în Geneza 6 : 6 – 7) nu a dus doar la o stare de tristețe ci a atras decizia radicală a desființării omului.

A desființa înseamnă :

A face ca ceva să nu mai existe ; a suprima ; a distruge, a nimici”. (DEX, 2009)

În limba română, a desființa este antonimul lui a înființa care înseamnă :

A face să ia ființă ; a crea, a întemeia, a fonda, a alcătui”. (DEX, 2009)


A existat creația și apoi când creația s-a degradat total, Dumnezeu Creatorul a decis distrugerea omului, distrugerea creației, (distrugerea fiind de fapt antonimul creării).

Prin faptul că la ora actuală creatura se revoltă contra Creatorului trebuie să înțelegem că Dumnezeu care nu se schimbă poate trece oricând la ștergerea omului de pe fața pământului.

Ceea ce ne ține însă în existență este Jertfa Domnului Isus prin care noi încă stăm în ființă. Viața noastră se poate desfășura doar datorită faptului că Domnul Isus mijlocește sau stăruie în favoarea noastră înaintea Lui Dumnezeu !


În final amintim faptul că un sinonim al supărării este mâhnirea. Oare prin viața mea, Dumnezeu este întristat, îndurerat, supărat sau este îmbucurat ?!


Fie ca Dumnezeu să mă facă și să te facă o bucurie vie pentru EL și pentru toți cei din jur ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :