289 I 2023. RIVALITATEA AMARĂ ȘI AMBIȚIA EGOISTĂ [Iacov 3.14–16 I 1 Samuel 1.4–6]

289 I 2023. RIVALITATEA AMARĂ ȘI AMBIȚIA EGOISTĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 3 : 14 – 16 I I Samuel 1 : 4 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Octombrie 2023 I

Rivalitatea amară este una dintre sursele majore de ceartă, de conflicte. Din cauza unei izbucniri de iritare care poate fi doar ceva de moment se poate produce o ceartă care este ceva trecător dar din cauza rivalității produse pe fondul amărăciunii (a se vedea Iacov 3 : 14 – 16) pot exista certurile sau neînțelegerile îndelungate.

Astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota câteva observații despre rivalitatea amară. Apostolul Iacov a scris :

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.

Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele”. (Iacov 3 : 14 – 16)

Pentru cuvântul pizmă în greacă este folosit zelos care înseamnă : „nerăbdare, zel, rivalitate”. Iar pentru expresia „duh de ceartă” în greacă este folosit un singur cuvânt și anume eritheía (ambiția egoistă sau o rivalitate invidioasă) care descria un „mercenar în căutarea de sine” adică o persoană care acționa pentru propriul câștig, indiferent de discordia pe care o provoca.


Aici sunt amintite două feluri de pizmă. Pizma amară și pizma sau nerăbdarea amară și rivalitatea ambițioasă. Par a fi termeni foarte greu de explicat dar vom aminti un singur exemplu din viața reală care ne va ajuta să înțelegem la ce se referă aceste cuvinte.


Despre Penina scrie că era potrivnica Anei. Cuvântul „potrivnică” este folosit în traducerea Cornilescu dar în ebraică este folosit un cuvânt (tsarah) care înseamnă „adversar” dar în cele mai multe traduceri scrie despre Penina că era rivala Anei.


[Asupra cuvântului rival vom reveni cu ajutorul Lui Dumnezeu într-o altă meditație deoarece este un termen care a cărui etimologie merită o atenție mai deosebită].


Dar, revenind la Penina, de ce era ea adversara Anei, din moment ce Ana nu-u era adversară ? Cu alte cuvinte, dușmănia era doar în Penina față de Ana dar nu era și în Ana față de Penina.

Nu era mai îndreptățită Ana să fie ea rivala Peninei, deoarece Penina avea exact ceea ce Ana își dorea foarte mult (copii) iar ea nu avea ? În mod normal, invidios pe altul este cel care nu are un anumit lucru față de cel care are exact acel ceva pe care el și-l dorește.

Și totuși de ce Penina era o căutătoare de ceartă, de ce o provoca prin cuvintele ei pe Ama și de ce Penina avea acea pizmă amară ?

Explicație este notată în I Samuel 1 : 4 – 6 unde scrie că :

În ziua când îşi aducea Elcana jertfa, dădea părţi nevestei sale Penina, tuturor fiilor şi tuturor fiicelor pe care le avea de la ea.

Dar Anei îi dădea o parte îndoită ; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înţepa deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă”.


Penina nu avea dragostea și atenția soțului ei și considera probabil că de vină este Ana pentru că pe ea nu o iubea Elcana (dar poate că dacă și-ar fi analizat comportamentul, Penina ar fi găsit vina chiar la ea).

Dar, Penina își exterioriza rivalitatea prin vorbele provocatoare, prin care probabil spera să ajungă la o ceartă cu Ana. Dar o femeie credincioasă și un om credincios nu se ceartă !

Oricum, numai din acest exemplu, putem constata cât de complicate pot fi relațiile între trei persoane care locuiesc în aceeași casă !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul de-a-mi analiza viața, să văd dacă nu cumva și în viața mea am nerăbdarea aceasta amară și rivalitatea ambițioasă contra cuiva !

Ajută-mă să-mi fac ordine prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :