275. SELECTEAZĂ CORECT 71. SIGURANȚA DE SINE [Proverbe 27.1 I Geneza 24.1–15, v. 54-59 I Luca 17.26–37]

275. SELECTEAZĂ CORECT 71. SIGURANȚA DE SINE

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 27 : 1 I Geneza 24 : 1 – 15, 54 – 59 I Luca 17 : 26 – 37 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Octombrie 2022 I

Pentru a avea o viață liniștită este bine să-I încredințez Lui Dumnezeu controlul deplin asupra vieții mele iar EL îmi va da liniștea deplină, încrezătoare în EL, că totul este sub controlul lui !

Iar aceasta este valabil orice s-ar întâmpla de la o zi la alta … chiar și în cazul oricărei schimbări bruște de plan de care am parte !


Dar omul mândru gândește altfel, deoarece este sigur pe el și de cele mai multe ori nu va lua în considerare un sfat precum cel din Proverbe 27 : 1 unde scrie :

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi”.


Să observăm astăzi doar un exemplu de ce fel de schimbări poate avea parte un om într-o zi (de fapt de seara până dimineața).

În Geneza 24 : 1 – 15, v. 54 – 59 scrie că :

Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui :

„Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea ; şi te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în ţara şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu, Isaac.”

Robul i-a răspuns : „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta ; va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieşit tu ?”

Avraam i-a zis : „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo ! Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat, zicând :

„Seminţei tale voi da ţara aceasta”, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta ; şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.

Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.”

Robul şi-a pus mâna sub coapsa stăpânului său, Avraam, şi i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, având cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său.

S-a sculat şi a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Şi a zis :

„Doamne Dumnezeul stăpânului meu, Avraam ! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu, Avraam. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă, şi fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice :

Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau” şi care va răspunde : „Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale” să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău, Isaac !

Şi prin aceasta voi cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpânul meu.” Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam …

Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis : „Lăsaţi-mă să mă întorc la stăpânul meu.” Fratele şi mama fetei au zis : „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile : pe urmă, poate să plece.”

El le-a răspuns : „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea ; lăsaţi-mă să plec şi să mă duc la stăpânul meu.” Atunci ei au răspuns : „Să chemăm pe fată şi s-o întrebăm.”

Au chemat, dar, pe Rebeca şi i-au zis : „Vrei să te duci cu omul acesta ?” „Da, vreau”, a răspuns ea. Şi au lăsat pe sora lor, Rebeca, să plece cu doica ei, cu robul lui Avraam şi cu oamenii lui”.


Cum ar fi ieri, Rebeca era fata mamii și a lui tata (ce a fost de fapt dintotdeauna) … și azi de dimineață după ce s-a trezit a decis să plece departe și de mama ei și de tatăl ei, deoarece cursul vieții ei s-a schimbat pe neașteptate !

Nu te făli cu ziua de mâine” este un sfat foarte bun !


Azi doar să mai amintim ce a spus Domnul Isus despre acest subiect. În Luca 17 : 26 – 37 scrie că :

Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului : mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie ; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma : oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau ; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.

Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

  • În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei şi îşi va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia ; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde ; şi oricine o va pierde o va găsi.
  • Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat ; două femei vor măcina împreună : una va fi luată, şi alta va fi lăsată. Doi bărbaţi vor fi la câmp : unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.”

Ucenicii L-au întrebat : „Unde, Doamne ?” Iar El a răspuns : „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii”.


Noi știm că, pe pământ fiind un fus ora diferit, în zone diferite ale globului pământesc așa se explică că pentru unii este ziua, pentru alții este noaptea etc.

Dar viitorul fiecăruia dintre noi, doar Dumnezeu îl cunoaște și vom încheia aceste gânduri amintind versetul din Ieremia 29 : 11

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”.

Și să mă ajute Dumnezeu să rămân încrezător în el indiferent de schimbările bruște de plan de care poate voia avea parte în viață …


Doamne ajută și Doamne dă izbândă !


Podcastul poate fi ascultat aici :