274. SELECTEAZĂ CORECT 70. OMUL CU MINTEA DUBLĂ [Iacov 1.2–8 I 2 Împărați 18.21 I Luca 16 : 13 I Ezechiel 36.26]

274. SELECTEAZĂ CORECT 70. OMUL CU MINTEA DUBLĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 1 : 2 – 8 I 2 Împărați 18 : 21 I Luca 16 : 13 I Ezechiel 36 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Octombrie 2022 I

În Vechiul Testament, un tată spunea despre unul dintre copiii lui că este : „năvalnic ca apele” (Geneza 49 : 4) în timp ce despre un alt copil al lui a spus că era : „vlăstarul unui pom roditor” (Geneza 49 : 22) adică mai mult stătea în același loc, exact ca un pom pe care „unde-l pui acolo stă”.

La Biserică, timp de peste douăzeci de ani, duminica dimineața venea un om, care stătea pe hol de la nouă la zece apoi pleca acasă.

A fost foarte nehotărât și tot a amânat împăcarea cu Dumnezeu … finalul vieții lui nu a fost ceva ce ne-am fi dorit ! De aceea astăzi vom mai avea un studiu despre amânarea care vine din nehotărârea interioară pe care o poate avea omul închis în sine !


Iacov a scris următoarele cuvinte :

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc : pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât [gr. dipsychos] şi nestatornic în toate căile sale”. (Iacov 1 : 2 – 8)

În traducerea Cornilescu, în Iacov 1 : 8 scrie despre cel care : „este un om nehotărât”. Dar în limba greacă pentru „nehotărât” este folosit cuvântul „dipsychos” (care este format din dís, „două” și psyxḗ, „suflet”) – adică „două suflete” sau „minte dublă”. Acest termen este folosit numai de Iacov și apare numai de două ori în Noul Testament.


Este exact cum spunea Ilie despre cei din vremea lui care șchiopătau într-un mod voit de ambele picioare. În II Împărați 18 : 21 scrie că :

Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis :

„Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele ? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El ; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal !” Poporul nu i-a răspuns nimic”.


Prorocul Ilie a accentuat faptul că ei făceau ce voiau ! „Până când vreţi să şchiopătaţi … ?” Poate această nehotărâre ne costă în viață și pe noi mai mult decât ne dăm seama …

Așa este omul nehotărât care ar vrea să îi fie credincios și Lui Dumnezeu dar nu vrea să îi fie neloial nici lumii și practic tot amână luarea unei decizii ferme.

În Luca 16 : 13 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni ; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”


De ce nu se poate ? Deoarece într-un fel gândește sfântul și cu totul altfel vede omul păcătos exact aceeași situație. De exemplu, Cel rău te trimite la furat, dar Dumnezeu a interzis furtul și ar vrea ca nu numai să nu furi, ci mai mult, să faci un bine.

În Efeseni 4 : 28 este scris :

Cine fura să nu mai fure ; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit”.


Omul nehotărât (care tot amână dedicarea totală pentru Dumnezeu) va avea momente în care va lua din ce nu este al lui și va avea și momente în care va da din ceea ce este a lui. Un astfel de om ar putea fi numit ca având o nehotărâre cronică !

Remediul pentru cel nehotărât este scris tot de Iacov :

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor ; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită [gr. dipsychoi] !” (Iacov 4 : 8)


Acesta este al doilea verset din Biblie în care este folosit cuvântul „suflet dublu” . În alte traduceri în loc de „curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărțită” scrie : „curăţiţi-vă inimile, minte dublă”.


Vom reda un singur astfel de exemplu al modului în care este tradus Iacov 4 : 8 (într-o altă traducere) :

Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Spălați-vă mâinile, păcătoșilor, și curățați-vă inimile, minte dublă”. (New International Version)


Noi știm că numai Dumnezeu ne poate transforma viața. Dacă vrei să vorbești cu un om cu care nu ai avut o relație bună, mai întâi te vei apropia de el, pentru a putea intra în dialog cu el. Așa trebuie să procedăm și cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu a promis :

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou ; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne”. (Ezechiel 36 : 26)

Ce trebuie să fac ? Să ÎL rog pe Dumnezeu !


În încheiere, venim cu dorința ca Dumnezeu să ne conducă spre cei pe care îi cunoaștem ca fiind nehotărâți. Ne referim la oamenii care tot amână momentul deciziei de-a-L urma pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor.

Să ne rugăm pentru cei pe care îi cunoaștem bine și să ne dea Domnul Isus prin Duhul Sfânt exact cuvintele necesare împăcării lor cu Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :