271. SELECTEAZĂ CORECT 67. PUȚINUL SAU UNITATEA DE MĂSURĂ A DELĂSĂTORULUI [Luca 12.42–48 I Proverbe 24.33 I Efeseni 4.7 I Faptele Apostolilor 1.1]

271. SELECTEAZĂ CORECT 67. PUȚINUL SAU UNITATEA DE MĂSURĂ A DELĂSĂTORULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 12 : 42 – 48 I Proverbe 24 : 33 I Efeseni 4 : 7 I Faptele Apostolilor 1 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Septembrie 2022 I

În Evanghelia după Luca 12 : 42 – 48 este notată Pilda Ispravnicului credincios. Domnul Isus a spus : „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită ?

Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa ! Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.

Dar dacă robul acela zice în inima lui : „Stăpânul meu zăboveşte să vină”; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi ; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.

Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult ; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult”.


A amâna înseamnă :

A trece la îndeplinirea unei acțiuni într-un moment ulterior celui stabilit inițial”. (DEX, 2009)


Unitatea de măsură a delăsătorului este puținul. De cât puțin are nevoie ? De mult ! Iar versetul lui de aur este Proverbe 24 : 33 :

Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc !”…

Cam cât timp trece până la îndeplinirea obiectivului asumat ? Toată viața … dacă nu se întâmplă ceva care să-i tulbure „dulcea nepăsare” !


Dar în viață există un anumit calendar iar omul este încadrat între anumite limite de timp, de spațiu, de putere, de voință etc.

1. În primul rând amintim limita de timp

Fiecare om are o dată a nașterii și o dată a morții (pe care cei mai mulți dintre noi nu o știm). Între aceste limite de timp se petrece ceea ce noi numim „viața omului”. Acest ciclu al vieții este amintit de nouă ori (de exemplu) în Geneza 5 : naștere, trăire și moarte.


2. În al doilea rând există limita de spațiu

Pământul este foarte mare, dar fiecare dintre noi are repartizată „o bucățică de loc” în care își duce viața. Trebuie notat clar faptul că și credinciosul este limitat în spațiu și va trăi și își va desfășura activitatea pe o suprafață clară (într-o anumită țară, localitate, comunitate locală, locuință, loc de muncă).


3. În al treilea rând există limita de putere

De aceea limita suprafeței pe care un om va trăi este dată în special de limita de putere (fizică, psihică sau spirituală).

În Efeseni 4 : 7 scrie :

Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos”.


Noi nu avem o putere nelimitată (și repetăm, aici ne referim la capacitatea omului ca întreg, adică la puterea fizică, psihică sau spirituală) .

Dacă luăm ca exemplu energia electrică, noi știm că o locuință are o anumită putere instalată. Dar proprietarul se va putea folosi doar de puterea aflată până la limita superioară, adică va lua din sistemul energetic doar atât cât are prevăzut în contract.

La fel este și un telefon. Îl poți folosi doar în funcție de capacitatea bateriei. Când acumulatorul respectiv s-a descărcat, telefonul devine inoperabil.


Și din punct de vedere spiritual este la fel. Fiecare credincios are o menire pe acest pământ. A fost creat de Dumnezeu cu un anumit scop.

El poate :

  1. să-și împlinească potențialul și să-I fie de folos Lui Dumnezeu și (cum s-ar spune) să folosească eficient „bateria telefonului” vieții lui sau
  2. poate să lase „telefonul” să se descarce fără a-l folosi deloc … adică poate să nu facă mai nimic toată viața. Sau
  3. poate să-l folosească acest telefon greșit, vorbind ce nu trebuie …

Dar un creștin (în adevăratul sens al Cuvântului Lui Dumnezeu) este „un urmaș” al Lui Christos. A fi urmașul cuiva nu înseamnă doar a fi „succesorul” lui, adică după părinte urmează la rând copilul ci înseamnă să fii „continuatorul” lui. Să duci mai departe ce a început EL dar nu a terminat.

În Faptele Apostolilor 1 : 1, Luca i-a scris lui Teofil :

„ … în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni …”.

Domnul Isus ne-a arătat ce este de făcut și a plecat. Dar cât vor fi oameni pe pământ va fi nevoie de mântuire, de sfințire, de reabilitarea spirituală etc.

Pe o suprafață de un metru pătrat de pământ pot avea un lingou de aur. Dar tot pe aceeași suprafață de pământ pot să păstrez o cantitate de paie. Este locul meu ! Dar eu decide ce valoare voi avea ca om atât pentru Dumnezeu cât și pentru semenii mei !


Să mă ajute Dumnezeu să fac ce vrea Dumnezeu de la mine și nu fiu tot delăsător și să tot amân în a-mi trăi viața conform voiei Lui Dumnezeu ! Să mă ajute Dumnezeu și să te ajute Dumnezeu la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :