266. SELECTEAZĂ CORECT 62. INVIDIA SAU OCHIUL RĂU [Iov 1.13–19 I Geneza 22.20–24 I Matei 20.15]

266. SELECTEAZĂ CORECT 62. INVIDIA SAU OCHIUL RĂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 1 : 13 – 19 I Geneza 22 : 20 – 24 și Matei 20 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Septembrie 2022 I

În introducere vom nota faptul că veștile pe care le primim și care ne sunt aduse … nu vin la întâmplare, ci ele au un scop precis.

A se vedea Iov 1: 13 – 19.

„ … a venit la Iov un sol, care a zis …

Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis …

Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis … ”.

Am redat succesiunea a trei vești rele care au ajuns la Iov una după alta, fără nicio pauză (Iov 1 : 14, 16, 17) Dar cea mai rea veste a venit la urmă :

Pe când vorbea el încă, a venit un altul şi a zis : „Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Şi deodată, a venit un vânt mare de dincolo de pustiu şi a izbit în cele patru colţuri ale casei : casa s-a prăbuşit peste tineri, şi au murit. Şi am scăpat numai eu, ca să-ţi dau de ştire.” … ”. (Iov 1 : 18 – 19)

Care a fost urmarea ?

Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat şi a zis : „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului !” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc”. (Iov 1 : 20 – 22)


Este bine să avem în minte acest adevăr înainte de-a asculta ce scrie în Geneza 22 : 20 – 24, unde este notat că :

După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam :

Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor, şi anume pe Uţ, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram, pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Iidlaf şi pe Betuel. Betuel a născut pe Rebeca.

Aceştia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut şi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaş şi Maaca”.


După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam …”. Care au fost lucrurile care s-au întâmplat în viața lui Avraam, chiar înainte ca să i se spună cuvintele de mai sus ?

Avraam a auzit unde a ajuns fratele lui pe plan familial chiar după ce el a trebuit să-i alunge de acasă pe Agar și pe Ismael și după a fost încercat cu jertfirea lui Isaac (adică a fost pus în situația de-a-și pierde și singurul copil … pe care l-a primit după douăzeci și cinci de ani de așteptate) !


Am putea spune că această veste a fost ca o sare pusă pe-o rană deschisă ! Dar noi deja știm că veștile care ne ajung la urechi, nu vin la întâmplare … ci vin după o planificare clară !?

Cum ai fi reacționat tu, aflând că fratele tău, (după aproximativ treizeci de ani de la căsătorie, să spunem) are deja opt copii, un nepot și o nepoată, plus încă mai patru copii … iar tu tocmai ce ai rămas fără un copil și era să îl pierzi și pe al doilea ?


Dar oare cum s-a simțit Sara (care probabil că a auzit și ea ce s-a spus) când a auzit că :

Iată, Milca a născut şi ea copii …”.

Dumnezeu să ne ajute să nu ne autoînvinuim pentru ce nu suntem de vină !


Dar poate că alții ar fi fost atacați de invidie, dar este clar că Avraam nu a avut această problemă ! Dar, nu este exclus ca o mică dezamăgire să fi avut și să-și fi spus despre fratele său :

El are doisprezece copii și doi nepoți deja, iar eu, copilul Lui Dumnezeu, am un singur copil … aș fi avut doi, dacă …”.


Peste ani, Ioan Botezătorul avea să spună un foarte mare adevăr și anume faptul că :

Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.” (Ioan 3 : 27)

Iar acest Har, de care unii au parte iar alții nu … poate atrage invidia celor care se simt dezavantajați. A se vedea şi Pilda lucrătorilor viei (Matei 20 : 1 – 16) și în special versetul 15, unde este notat ce îi spune Stăpânul viei respective, unuia dintre zilieri :

Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu ? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun ?

Iar aici trebuie să menționăm faptul că „ochiul rău” este o expresie folosită de evrei pentru invidie.


Dar și din această pildă se înțelege clar faptul că la mai puţină muncă, unii obţin tot atât cât alţii primesc pentru mult mai multă muncă. Vorbim de Har versus muncă.

Este clar că nu îți este ușor să accepți faptul că un om care lucrează tot ca tine (are același loc de muncă) câștigă într-o oră cât ai obținut tu în șase ore sau chiar după nouă ore de muncă, în condiții mult mai grele !

Chiar trebuie să fii credincios față de Dumnezeu pentru a nu comenta … când vezi clar că Stăpânul are portofelul plin … dar nu-l lasă inima să-ți dea mai mult ! Dar așa gândește doar invidiosul. De unde știu ? Nu mă întrebați.


Dar omul invidios nu privește viața din punctul de vedere al celui necăjit.

  • Poate că el a lucrat doar o oră … deoarece nu a găsit de lucru.
  • Poate că și el are acasă toți atâția copii, câți am și eu.
  • Sau poate că este bolnav și de aceea nu a venit să-și caute de lucru mai devreme, iar ora aceea de lucru, pentru el a fost tot atât de grea cât au fost pentru mine cele șase sau nouă ore de muncă !

Și Stăpânul, de ce nu m-a plătit pe mine primul, în fond eu am fost angajat primul. Plecam și mai repede și nici nu aflam despre această nedreptate vizibilă care mi s-a făcut ! Nu arată chiar acest mod de-a proceda, cât de crud la suflet poate fi patronul respectiv ?


Și totuși, ce a spus Stăpânul era logic.

Eu mi-am respectat contractul făcut cu tine. Așa ne-a fost înțelegerea, așa te-am plătit. Care este problema ta ? Ce îți pasă ție de ceea ce fac eu cu banii mei ?


Vom încheia, acest studiu introductiv, amintind Proverbe 14 : 30 unde scrie că :

O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor”.

În ebraică pentru „putrezire” aici este folosit raqab care înseamnă „putreziciune” sau „putrezire”. Mai notăm doar faptul că acest termen este folosit numai în sens figurat nu literal.

Nu se referă la oasele trupului ci la scheletul vieții spirituale. La fel cum oasele putrezite nu pot susține un trup viu, tot la fel este și cu omul „mâncat” de invidie. Nu va mai avea ceea ce noi numim „coloană vertebrală”.


Doamne Isuse, ajută-mă în lupta cu mine însumi și dă-mi victoria ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :