263 I 2023. 2.F. ÎMPĂRȚIREA UNUI ÎNTREG ÎN PĂRȚI EGALE SAU CORECTITUDINEA ȘI RECTITUDINEA [Ezechiel 5.1–5 I Coloseni 4.1 I Evrei 12.13]

263 I 2023. 2.F. ÎMPĂRȚIREA UNUI ÎNTREG ÎN PĂRȚI EGALE SAU CORECTITUDINEA ȘI RECTITUDINEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 5 : 1 – 5 I Coloseni 4 : 1 I Evrei 12 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Septembrie 2023 I

Un al șaselea adevăr care reiese citind versetele despre cumpănă din Vechiul Testament este faptul că tot cumpăna era folosită și pentru împărțirea dreaptă a unui întreg în părți egale.

Dumnezeu vrea ca în trăirea mea de zi ci zi să nu mă ghidez în viață după orice model, ci să îmi trasez linia vieții exact după liniarul Cuvântului Lui Dumnezeu !


Proorocului Ezechiel, Dumnezeu i-a vorbit astfel :

Şi tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras, şi trece-o peste cap şi barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit şi împarte părul.

  • O treime din el arde-o în foc în mijlocul cetăţii, când se vor împlini zilele împresurării ;
  • o treime ia-o şi taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii ; iar
  • o treime risipeşte-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. Totuşi
  • ia vreo câţiva peri din ei şi strânge-i în poalele hainei tale. Din aceştia să mai iei iarăşi vreo câţiva, să-i arunci în foc şi să-i arzi în foc. Din ei va ieşi un foc împotriva întregii case a lui Israel.”

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : „Acesta este Ierusalimul ! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor, şi de jur împrejurul lui sunt ţări”. (Ezechiel 5 : 1 – 5)


În Catehismul Bisericii Catolice găsim expresia folosită în titlul acestui studiu și anume necesitatea corectitudinii și a rectitudinii.

Vom prelua numai acest citat în care sunt notate aceste cuvinte :

Omul drept, menționat adesea în Cărțile Sfinte, se distinge prin corectitudinea obișnuită a gândurilor sale și rectitudinea comportamentului său față de aproapele său.

Nu îi veți trata pe săraci cu părtinire și nici nu veți folosi preferințele față de cei puternici ; dar vei judeca pe aproapele tău cu dreptate”. (Levitic 19 : 15).

„Voi, stăpâni, dați slugilor voastre ceea ce este drept și echitabil, știind că și voi aveți un stăpân în ceruri”. (Coloseni 4 : 1)”. (Preluat de pe internet. Sursa https://koaha.org/wiki/Giustizia#)

Corectitudinea este definită ca fiind :

1. Calitatea de a fi corect; lipsă de greșeli. 2. Ținută sau purtare corectă ; cinste”.

Iar rectitudinea înseamnă : „1. Stare, calitate a unei linii drepte. 2. Spirit de dreptate ; sinceritate”. (Ambele definiții au fost preluate din DEX, 2009)


Cum am putea rezuma aceste două cuvinte ?

Am putea spune că o astfel de viață este asemenea tragerii unei linii folosind un liniar drept. Când folosești așa ceva, dacă nu te vei abate de la liniar, pur și simplu nu vei putea trage o linie strâmbă.

Dacă viața mea este asemenea unei linii drepte, voi îndeplini foarte ușor ceea ce este scris în Evrei 12 : 13 :

croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat”.

Creștinul este chemat să fie asemenea unui cântar bine echilibrat care folosește ca unități de măsură greutăți etalonate.


Altfel spus, nu mă ghidez în viață după orice model ci îmi trasez linia vieții exact după liniarul Cuvântului Lui Dumnezeu !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu astfel toată viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :