258 I 2023. 2.A CUMPĂNA DREAPTĂ [Levitic 19.36 I Proverbe 16.11 I Isaia 40.12]

258 I 2023. 2.A CUMPĂNA DREAPTĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Levitic 19 : 36 I Proverbe 16 : 11 I Isaia 40 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Septembrie 2023 I

Cumpăna este sinonimul pentru o minte sănătoasă care are o gândire Biblică iar în toate cele șapte situații care vor fi evocate începând cu prezentul studiu, cu referire la cumpănă vom analiza importanța gândirii obiective, a cumpănirii corecte pe baza principiilor Biblice.

Se știe că, noi nu putem controla ce ni se întâmplă, dar este foarte important cum reacționăm și ce decizii luăm în momentul în care analizăm situația de care tocmai avem parte.


La fel cum comerciantul de la piață care folosea cumpăna sau cântarul, nu avea de unde să știe care este cantitatea de fructe, pe care și-a pus-o în pungă cumpărătorul, dar abia după ce cântărea produsul respectiv, putea să spună care-i este greutatea, tot la fel noi creștinii suntem chemați să judecăm drept, obiectiv, folosindu-ne mintea nu inima.

Ce înseamnă aceasta ? Este nevoie să fim obiectivi ca un cântar pentru care kilogramul este tot kilogram indiferent de cine este cumpărătorul din fața lui și să nu fim subiectivi judecând și luând decizii în funcție de impulsul de moment sau de stările sufletești prin care trecem.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom studia despre cumpăna dreaptă, deoarece Dumnezeu i-a cerut poporului Lui să folosească cântarul nemăsluit.

Exista și cumpăna măsluită care era reglată ca să iasă în câștig negustorul, dar Dumnezeu (încă din primul verset în care este întrebuințat cuvântul cumpănă), prin Moise a poruncit poporului Evreu să nu înșele la cântar !

Dumnezeu a spus :

Să aveţi cumpene drepte, greutăţi drepte, efe drepte şi hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului”. (Levitic 19 : 36)


Iar în Proverbe 16 : 11 scrie că :

Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul ; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui”.

Din aceste versete învățăm că cumpăna este un simbol al dreptății, al judecății drepte, iar Inițiatorul facerii dreptății este Dumnezeu deoarece El este drept.


Cumpăna este amintită în Isaia 40 : 15, verset care a fost menționat în mod repetat, dar tot despre cântărire scrie și în context și anume în Isaia 40 : 12 unde Dumnezeu întreabă :

  • Cine a măsurat apele cu mâna lui ?
  • Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură ?
  • Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile, cu cumpăna ?

Din aceste versete reiese că Pământul a fost creat după un plan al Lui Dumnezeu care era foarte bine stabilit, inclusiv cu privire la proporții și la raportul dintre suprafața apei și suprafața pământului.

Dumnezeu a hotărât câtă apă să fie (și implicit cât nisip să fie) care să fie suprafața Cerului, cât pământ și câtă piatră să fie pe planeta noastră și înțelegem că toate au fost bine cumpănite sau cântărite dinainte pentru binele omului deoarece Dumnezeu știa dinainte câți oameni vor fi pe pământ, în ce zone vor locui și ne-a pregătit dinainte materialele de construcție de care știa că vom avea nevoie … cândva !

Aceasta înseamnă că Dumnezeu ȘI-a folosit dragostea și dreptatea pentru binele omului, iar creștinul în care trăiește Domnul Isus, este un om drept și corect … la fel ca un cântar care nu „se uită” la fața cumpărătorului ca să-și favorizeze cunoscuții și să-i defavorizeze la cântărire pe cei care-i fac rău.


Dumnezeu să mă ajute ca toată viața mea să fiu drept și integru și nu să mă vând asemenea lui Ahab atunci când este vorba de obținerea unui câștig necinstit. Doamne ajută și Doamne dă izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :