257 I 2023. 2. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O CUMPĂNĂ [Isaia 40.15]

257 I 2023. 2. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU O CUMPĂNĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Isaia 40 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Septembrie 2023 I

În Isaia 40 : 15, Dumnezeu a spus : „Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă ; El ridică ostroavele ca un bob de nisip”.

În studiile anterioare s-a vorbit despre prima metaforă care este folosită aici și anume metafora vedrei, dar astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom face o prezentare generală a utilității cumpenei sau a balanței.


Cumpăna este o metaforă folosită pentru poporul Evreu dar în studiile următoare vom analiza șapte aspecte ale dreptei măsuri care ne pot fi de folos pentru viața de credință.

În limba română cumpăna este definită ca fiind un :

2. Cântar format dintr-o pârghie cu brațe egale și o limbă care oscilează la cea mai mică aplecare a talerelor … 3 Simbol al justiției, reprezentat printr-o balanță”. (DEX, 2009)

Cuvântul folosit pentru balanțe sau cântare este ebraicul mozen iar în ebraică acest cuvânt este întrebuințat de cincisprezece ori în Vechiul Testament.

Din aceste versete vom constata că se pot desprinde șapte adevăruri pe care astăzi doar le vom aminti, urmând ca în studiile următoare, cu ajutorul Lui Dumnezeu să observăm mai multe aspecte care să ne fie de folos pentru viața noastră de de creștini.


1. Cumpăna dreaptă. Cumpăna era un simbol al dreptății. Dumnezeu este Inițiatorul înfăptuirii dreptății deoarece El este drept.
2. Modul de folosire al cumpenei.
3. Ce se cântărea cu cumpăna și Trei tipuri de cumpene (1. pentru produse, 2. cumpăna Lui Dumnezeu și 3. cântarul spiritual).
4. Cumpăna bună poate fi folosită de un om rău (care se folosea de greutăți falsificate).
5. Cumpăna falsificată. Dar nu numai cumpăna bună putea fi folosită având greutăți falsificate, ci exista și cumpăna falsificată sau cum se mai spunea pe vremuri „un cântar măsluit”.
6. Cumpăna era folosită și pentru împărțirea unui întreg în părți egale (adică pentru o împărțire dreaptă).
7. Cumpăna era folosită și de cei care foloseau dubla măsură (folosirea atât a greutăților bune cât și a celor rele). Exista și pe vremuri, posibilitatea ca același negustor să folosească dubla măsură.


Dacă analizăm Isaia 40 : 27, citind contextul, putem înțelege că poporul Evreu este comparat cu o cumpănă deoarece cumpăna sau balanța era și a rămas un simbol al dreptății, iar dreptatea este un etalon al modului de comportare pentru toate națiunile.


Vom încheia prezentul studiu notând faptul că „a cântări cu cumpăna” îl are ca sinonim pe „a cumpăni” iar pentru aceasta trebuie atenție mai ales atunci când este vorba de echilibru, de dreapta măsură, de care poate avem nevoie în aceste vremuri mai mult decât de alte calități.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a cumpăni bine lucrurile și de-a fi toată viața mea un om echilibrat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :