255. SELECTEAZĂ CORECT 51. CUM AR FI ARĂTAT VIAȚA MEA DACĂ …? [Faptele Apostolilor 2.17 I Numeri 26.60–61, 63]

255. SELECTEAZĂ CORECT 51. CUM AR FI ARĂTAT VIAȚA MEA DACĂ …?

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 17 și Numeri 26 : 60 – 61, 63 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Septembrie 2022 I

Ce am fi găsit scris în Biblie dacă oamenii integri ar fi acceptat păcatul și ar fi căzut în păcat, imediat ce au fost ispitiți sau încercați ?

Să ne amintim din nou cum au reacționat de bine Iosif, cei trei tovarăși ai lui Daniel sau Daniel ? Au rămas fermi și nu s-au abătut de la principiile lor.

Cineva spunea că :

Numai acela va schimba lumea, care nu se va lăsa schimbat de ea !


Ce am fi găsit scris în Biblie dacă oamenii credincioși … care erau cât pe ce să cadă în păcat și-ar fi revenit și nu ar fi acceptat păcatul, ci ar fi rămas sfinți ?! Ce realizări ar fi avut !

Să ne gândim la Adam și la Eva, la Cain, la Noe care a lăsat garda jos exact după o minune a Lui Dumnezeu ! Am zice că din moment ce doar opt oameni au scăpat cu viață din Potop, acei oameni Îi vor fi rămas recunoscători Lui Dumnezeu, toată viața lor pentru Harul de care au avut parte … dar dacă ne uităm la noi, știm bine că nu este așa !


Dar astăzi să ne gândim la noi.

Cum ar fi arătat viața mea dacă eu în data de … nu aș fi avut o cădere ?

Dacă în loc de-a ceda aș fi decis ca prin ajutorul Lui Dumnezeu să rămân ferm pe poziție în voia Lui Dumnezeu (sau cum se mai spune : „aș fi rămas pe picioarele mele”) ?

Cum era azi familia mea, localitatea în care locuiesc și Biserica la care merg ?


În explicarea Bibliei uneori nu suntem corecți. Accentuăm ce spune apostolul Petru în Epistole și neglijăm total ce a spus tot el în Ziua Cincizecimii. Apostolul Petru a spus :

În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură ; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise !” (Faptele Apostolilor 2 : 17)

Dar tot apostolul Petru a scris în II Petru 3 : 3 – 4, 5 :

Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice … Căci înadins se fac că nu ştiu că … ”.

Adevărul este că și astăzi este la fel. Trăim zilele din urmă. Există și oameni prin care vorbește Dumnezeu dar pe același pământ există și oameni batjocoritori prin care vorbește cel rău. Dar fiecare alege la dispoziția cui se pune !


Și chiar ne mirăm cum de Dumnezeu nu ne mai vorbește ?! Întrebarea este :

Chiar vrem ca Dumnezeu să ne vorbească ?” Când noi, ca nu cumva să se se supere lumea pe noi, am ajuns să ne împrietenim cu ea nu dintr-odată ci așa, încetul cu încetul. „Că de ! Ce-o să te faci dacă se supără lumea pe tine ?”

Și în gândire : „Lucru bun este numai lucrul făcut ca lumea”. Adevărul este că o minte bolnavă cum este cea a celui rău își va transmite prin corpul lui care este lumea toate răutățile iadului, iar cel care nu este atent le va aduce și în Biserică, în așa fel ca Biserică să devină un mini iad.

De ce ? Deoarece pentru un creștin sincer, tot ce este în afara Bibliei constituie un chin, iar de chinul acesta are parte în Bisericile unde se joacă un teatru de foarte bună calitate.


Să detaliem doar foarte puțin acest subiect. Aparent într-o Biserică totul este sau ar trebui să fie spre slava Lui Dumnezeu, dar în realitate nu este așa. De ce ?

Deoarece unii dintre cei care cântă, de fapt cântă spre slava lor. Cântarea lor este creștină, cel care-o cântă este creștin … dar motivația lui este greșită.

El cântă pentru a aduna cât mai multe vizualizări din filmarea pe care repede după slujbă o urcă pe YouTube și face tot ce se poate pentru a deveni cât mai faimos.


Să nu mai vorbim de frații lui Nadab și a lui Abihu … care aduc foc străin în Biserică. Cei doi sunt amintiți de cel puțin [de] trei ori în Vechiul Testament.

Prima dată este scris ce-au făcut. În Leviticul 10 : 1 scrie că :

Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au pus tămâie pe foc ; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise”.

Ei au lucrat în echipă, dar ei nu erau doar doi frați ci erau patru frați.

În Numeri 3 : 2 – 4 scrie :

Iată numele fiilor lui Aaron : Nadab, întâiul născut, Abihu, Eleazar şi Itamar. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, care au primit ungerea preoţească şi care au fost închinaţi în slujba preoţiei. Nadab şi Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustiul Sinai ; ei n-aveau fii. Eleazar şi Itamar au împlinit slujba preoţiei, în faţa tatălui lor Aaron”.

Este clar că frații s-au vorbit între ei și deducem faptul că ceilalți doi nu au acceptat planul primilor doi născuți, deoarece dacă este un frate mai mare nu înseamnă că și gândește mai bine !

Dar păcatul lor le-a adus moartea exact ca lui Acan sau a lui Anania și Safira. Fiecare dintre cei amintiți mai înainte a trăit în perioada a trei începuturi diferite, din istoria poporului Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a acceptat ca poporul Lui să pornească rău, cu compromisuri (fie că era vorba de Israel, fie că era Biserica).


Înainte de a intra în Țara Promisă a fost amintită din nou genealogia lui Aron. Este notată în Numeri 26 : 60 – 61 unde scrie că :

Lui Aaron i s-au născut : Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar. Nadab şi Abihu au murit, când au adus înaintea Domnului foc străin”.

Iar în versetul 63 scrie :

Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar …”.

Aaron nu mai trăia, iar Mare Preot era Eleazar (al treilea copil născut în familia lor). Altfel spus, ce viitor ar fi putut avea Nadab și Abihu dacă nu ar fi decis greșit … o singură dată !

Fiecare la vremea lui, (în timp) ar fi putut să devină Marele Preot !


Ne vom opri aici cu această analiză, dar Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm conștiința și să ne facem curățenie în viață exact cum ne va vorbi Dummnezeu prin Cuvântul Lui și prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :