255 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.3 CINE ESTE OMUL PRICEPUT DE LA CARE POT PRIMI SFATURI BUNE ? [Proverbele 20.5 I Luca 11.29–32 I 2 Samuel 15.31]

255 I 2023. 1. UTILITATEA SPIRITUALĂ C.3 CINE ESTE OMUL PRICEPUT DE LA CARE POT PRIMI SFATURI BUNE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbele 20 : 5 I Luca 11 : 29 – 32 I II Samuel 15 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Septembrie 2023 I

În prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom studia cine este omul priceput. Unde găsesc un asemenea om de la care să cer și să primesc exact sfatul de care am nevoie chiar acum ?

Este evident că pe pământ există oameni ai Lui Dumnezeu de la care poți cere un sfat, dar Singurul om priceput pe care îl putem recomanda din toată inima este Domnul Isus … Om și Dumnezeu !

În Proverbele 20 : 5 scrie că :

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele”.

Pentru cei care sunt învățați cu apa de la robinet, este mai greu de înțeles ce înseamnă o fântână adâncă în care trebuie să introduci găleata, iar dacă nu te pricepi … să constați că ai tras afară găleata în care este foarte puțină apă !

Revenind la metafora vedrei cu care se scoate apa dintr-o fântână (a se vedea Isaia 40 : 15), vom reaminti că pe total, în Vechiul Testament au fost puține situațiile în care neevreii au venit la poporul Lui Dumnezeu pentru a căuta Cuvântul Lui Dumnezeu și pe Dumnezeu !

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, doar vom nota două astfel de situații în care neevreii au avut parte de Cuvântul Lui Dumnezeu și folosind metafora găleții, deși apă era din belșug în Fântâna Lui Dumnezeu, ei au avut parte numai de picături.

În Luca 11 : 29 – 32 scrie despre Domnul Isus că :

Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună :

Neamul acesta este un neam viclean ; el cere un semn ; dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.
Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.

Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi ; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon ; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.

Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona ; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona”.


Și pe atunci era cum este și azi. Existau oameni curioși care voiau să vadă ceva supranatural dar de Cuvântul Lui Dumnezeu pe care ÎL rostea exact Fiul Lui Dumnezeu (Dumnezeu Întrupat) erau interesați foarte puțini.


(Și ca o paranteză, să ne gândim dacă nu cumva și oare noi la ora actuală, oare nu suntem la fel ca ei ? Nu cumva și noi privim mai mult decât ascultăm ?)


Dar de ce nu merge un om la fântână ?

Deoarece nu îi este sete ! De ce nu mai citim din Biblie (din apele adânci) dar ne supraalimentăm din Pomii cunoștinței binelui și răului (adică din apele de suprafață) care conțin mai mult rău, mai multă informație negativă, decât pozitivă !?

Deoarece poate (asemenea lui Adam și a Evei) și noi putem să alegem zi de zi din ce pom să consumăm, dar pentru cei mai mulți cunoștința este mai interesantă decât viața. Mănâncă mai mult din Pomul Cunoștinței decât din Pomul Vieții.


Unul dintre ultimele adevăruri spuse de Domnul Isus înainte de-a fi prins (și-a avea parte de suferințe, de Jertfa Lui de pe cruce, de moarte și de Înviere) este notat în Ioan 16 : 28 unde crie că Domnul Isus a spus :

Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume ; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.”


Doamne Isuse, dă-mi și mie harul de-a lăsa lumea, (în interiorul meu de-a decide faptul acesta) de-a nu mă mai preocupa cu lucruri de nimic ci ajută-mă să-mi investesc viața în valorile Tale și să devin un om al TĂU ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :