246. SELECTEAZĂ CORECT 42.3 DUHUL SFÂNT [Evrei 10.35–36 I Galateni 5.22–23 I 2 Tesaloniceni 3.1–5]

246. SELECTEAZĂ CORECT 42.3 DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 10 : 35 – 36, Galateni 5 : 22 – 23 și II Tesaloniceni 3 : 1 – 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Septembrie 2022 I

În Evrei 10 : 35 – 36 scrie : „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire ! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. Am nevoie de răbdare. Înțeleg lucrul acesta, dar de unde să obțin răbdarea ? Unde se găsește acest „produs” ?
Reamintim că în limba greacă răbdarea (hypomonḗ) înseamnă : „a rămâne sub încercările pe care Dumnezeu le acordă [sau ni le alocă] în viață”. Sinonime sunt „rezistența, constanța și statornicia”.

Nerăbdarea este definită ca fiind :

Lipsă de răbdare ; impaciență ; starea celui nerăbdător ; neastâmpăr (provocat de așteptare), încordare, înfrigurare ; dorință arzătoare, grabă de a începe, de a întreprinde, de a termina ceva. ◊ Enervare, iritare ; nervozitate”. (DEX, 2009)


O a treia sursă de obținere a răbdării este Duhul Sfânt

În Galateni 5 : 22 – 23 scrie că :

Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.


Aici trebuie să menționăm un lucru care este foarte important. În traducerea Cornilescu avem „răbdarea” și „îndelunga” răbdare și în general se crede că este vorba de fapt despre același termen, doar că se referă la grade diferite de răbdare.

În acest context notăm că se poate ca fiecare dintre noi să fi auzit că există :

  1. răbdarea,
  2. îndelunga răbdare (care este ceva superior) și
  3. răbdarea sfinților (care este nivelul suprem).

Se poate observa câtă superficialitate există în preluarea ideilor altora și din faptul că (în general) această scară a răbdării este amintită doar cu aceste trei trepte.

Dar în Noul Testament, apostolul Pavel în I Tesaloniceni 3 : 5 a scris și despre „răbdarea Lui Hristos” iar în Apocalipsa 1 : 9, apostolul Ioan a scris despre „răbdarea în Isus Hristos”.


Amintim cele două pasaje :

  • Apocalipsa 1 : 9 „Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos”.
  • II Tesaloniceni 3 : 5 „Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos !

Să studiem puțin pasajul din II Tesaloniceni 3 : 1 – 5 unde apostolul Pavel a scris :

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi ; căci nu toţi au credinţa.

Credincios este Domnul : El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos !

Apostolul spune că atunci când avem de-a face cu oamenii răi și cu cel rău este de dorit ca Domnul Isus să ne „îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos !


Este foarte importantă în primul rând dragostea Lui Dumnezeu. EL ne iubește chiar dacă noi nu merităm. În esența ființei lui, omul consideră că va iubi pe cine merită, nu pe oricine. În traducerea Cornilescu este folosit cuvântul „vrednic”, care redă tocmai această idee a „meritului”.

Vrednic înseamnă și :

Demn de.., care merită să…, căruia i se cuvine pe drept ceva”. (DEX, 2009) Noi i-am iubi numai pe cei care merită dragostea noastră și dacă suntem sinceri, lista ar fi cam mică !

Dar apostolul Pavel spune că trebuie folosită răbdarea din dragostea Divină atunci când avem de-a face cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și având în vedere că majoritatea oamenilor de pe pământ se încadrează în această categorie … înseamnă că răbdarea trebuie să o avem la noi tot timpul !

În II Tesaloniceni 3 : 5 scrie :

Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos !

Un creștin în care stăpânește Domnul Isus, ÎL are ca model pe Dumnezeu și de fiecare dată când are de-a face cu vreun rău (de parcă noi am fi tare buni) îl privește așa cum îl vede și Dumnezeu.

Ca pe un om care are nevoie de iubire, ca pe un om care se poartă așa cum îi este stăpânul cel rău și el trebuie să observe că are de-a face cu un om în care locuiește Cel bun !

În Romani 5 : 5, apostolul Pavel a scris că : „dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat”. Iar câteva versete mai jos, apostolul Pavel a notat că :

„ … Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5 : 8).


Noi trebuie doar să facem ce-a scris Iuda : „ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 1 : 21), adică să ne menținem în această dragoste jertfitoare, dragostea „agape” care înseamnă „afecțiune, bunăvoință” și care se concentrază pe preferință, pe iubirea Divină, pe ceea ce preferă Dumnezeu.

Să accept, să mă port cu afecțiune și cu bunăvoință nu doar să rabd deoarece așa îmi cere Dumnezeu, să rabd dar cu obidă (cum se mai spune), dar dacă ar fi după mine, ar vedea el (copilul celui rău care-mi face rău) !
De fapt aceasta esența răbdării. Să caut să fiu plin de Duhul Sfânt iar atunci Dumnezeu Își va trăi viața prin mine așa cum este EL : cu dragoste.

În încheiere doar amintim că răbdarea și îndelunga răbdare pot fi privite ca fiind sinonime dar răbdarea (hypomonḗ) se referă la „temperamentul care nu cedează cu ușurință în suferință” iar îndelunga răbdare (makrothymía) se referă la „auto-reținerea care nu ripostează în grabă un rău”.


În final să-L rugăm pe Dumnezeu (exact cum este scris în II Tesaloniceni 3 : 5) ca nu doar să știm teoretic anumite noțiuni ci toată viața noastră :

Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :