245. SELECTEAZĂ CORECT 41. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [Geneza 17.17–19 I Luca 18.9-14]

245. SELECTEAZĂ CORECT 41. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 17 : 17 – 19 și Luca 18 : 9 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Septembrie 2022 I

În Evrei 10 : 35 – 36 scrie : „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire ! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. Am nevoie de răbdare. Înțeleg lucrul acesta, dar de unde să obțin răbdarea ? Unde se găsește acest „produs” ?

Reamintim că în limba greacă răbdarea (hypomonḗ) înseamnă :

a rămâne sub încercările pe care Dumnezeu le acordă [sau ni le alocă] în viață”. Sinonime sunt „rezistența, constanța și statornicia”.

Nerăbdarea este definită ca fiind :

Lipsă de răbdare ; impaciență ; starea celui nerăbdător ; neastâmpăr (provocat de așteptare), încordare, înfrigurare ; dorință arzătoare, grabă de a începe, de a întreprinde, de a termina ceva. ◊ Enervare, iritare ; nervozitate”. (DEX, 2009)


O a doua sursă de obținere a răbdării este Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia) din care înțelegem cum au trăit alți credincioși, dar mai ales ÎL putem cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu și felul în care acționează EL.

În Romani 15 : 4 scrie :

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”.

Prin Biblie, Dumnezeu ne ajută să înțelegem că și alți credincioși au trecut prin ceea ce tocmai suferim noi acum, iar aceasta ne ajută să înțelegem că parcurgem exact același traseu spre Cer pe care au mers și oameni mari ai Lui Dumnezeu care au fost înainte de noi.

Un exemplu de așteptare cu răbdare dar și cu nerăbdare este în viața lui Avraam, care a trebuit să aștepte douăzeci și cinci de ani pentru împlinirea unei promisiuni a Lui Dumnezeu !


[Iar noi tare ne ne impacientăm când azi ne-am rugat și mâine încă nu am primit răspuns !]


Dar trebuie să observăm și cât de mare poate fi diferența dintre ce pare a fi omul și cum este el în realitate ! În Geneza 17 : 17 – 19 scrie că :

Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui : „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani ? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani ?”

Şi Avraam a zis lui Dumnezeu : „Să trăiască Ismael înaintea Ta !”

Dumnezeu a zis : „Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu ; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el”.


Personal apreciez extrem de mult aceste versete și le apreciez foarte mult deoarece înțeleg că și Avraam era un om ca noi ! Mă regăsesc în ce a făcut el.

Uneori mă rog, dar una spun cu gura și altceva gândesc … deși știu că Dumnezeu „citește” totul, dar sunt om … iar Dumnezeu înțelege natura mea deoarece EL m-a făcut.

Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care joacă teatru până și în Biserică. Cum ? Cu o comportare religioasă care conține și rugăciuni de genul rugăciunii care este descrisă în Luca 18 : 9 – 14, unde sunt consemnate cuvintele Domnului Isus care :

A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.

„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage ; unul era fariseu, şi altul vameş. Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel :

„Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer ; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul !”

Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit ; şi oricine se smereşte va fi înălţat.” … ”.

Fariseul se înălța numai în ochii lui … este ca și cum un om este sărac lipit pământului dar în mintea lui, numai el știe cât este de bogat !

Dar trebuie ca un om să aibă extrem de mult tupeu ca să-I spună direct Lui Dumnezeu : „nu sunt ca ceilalţi oameni” (a se vedea Luca 18 : 11).

Probabil că s-a și mirat cum de nu s-a auzit o voce din Cer care să-i spună :

„Așa este ! Tu ești cel mai deosebit om de pe pământ. Mă bucur că există și așa ceva între atât de mulți păcătoși !”


Dar revenind la Avraam, înțelegem că și el a avut momentele lui în care a încetat să mai spere și cumva putem spune că datorită faptului că Dumnezeu i-a mai vorbit încă o dată prin Cuvânt, Avraam a putut să treacă de la răbdare la îndelunga răbdare.

Dar și Sara a trecut prin aceleași trăiri. Cu un an înainte de împlinirea promisiunii (ei erau în al douăzeci și patrulea an de când primiseră făgăduința), Avraam și Sara au avut parte de-o vizită.

Au trecut trei bărbați exact prin zona în care locuiau ei și la un moment dat ei i-au zis lui Avraam :

Unde este nevasta ta, Sara ?” „Uite-o în cort”, a răspuns el.

Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu.” Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui.

Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă ; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând :

„Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân.” (Geneza 19 : 9 – 12)


Dar de unde știau vizitatorii care este numele soției lui ? Avraam ar fi trebuit să se întrebe aceasta. Cu atât mai mult Sara care este clar că a sesizat acest detaliu … Poate așa și-au dat seama că acolo, era venit la ei Dumnezeu care peste ani a spus :

Eu … te chem pe nume : eşti al Meu”. (Isaia 43 : 1)

Uneori nici noi nu realizăm că avem de-a face cu Dumnezeu, dar ne dăm seama mai apoi că ni s-a spus Cuvântul Lui Dumnezeu datorită faptului că se împlinește … aceasta este adeverirea faptului că Dumnezeu a vorbit !


Ce învățăm din viața lui Avraam și a Sarei ?

Că Dumnezeu știe ce gândim, ce vorbim, ne înțelege când am ajuns să-I auzim personal Cuvântul și totuși să nu-L mai credem, ba chiar să și râdem de ce ne spune !

Dar EL ne cunoaște și ne înțelege iar când suntem aproape de disperare vine pe la noi și ne dă imboldul de-a merge mai departe … Și se poate ca împlinirea dorinței tale să fie mai aproape decât te-ai aștepta !


În încheiere reamintim ce scrie în Evrei 10 : 35 – 36 :

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire ! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. „Doamne ajută-ne, Te rugăm ”! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :